Akce a projekty

Fórum Zdravé Prahy 10 – občané Prahy 10 definovali náměty k určení deseti přání pro Prahu 10

Ve čtvrtek 16.3.2017 proběhlo v KD Barikádníků první Fórum Zdravé Prahy 10, na němž obyvatelé Desítky měli možnost říci, jaké problémy ve veřejném životě vnímají a probrat je se zástupci úřadu.

Diskutováno bylo u devíti diskusních stolů a u každého z nich přítomní nejdříve pojmenovali, co je trápí, a co si přejí vyřešit. Po odprezentování všech vyřčených přání po jednotlivých oblastech proběhlo hlasování k určení těch, které mají podle účastníků největší prioritu:

Oblast

 Přání

Počet hlasů

Bezpečnost

Přeji si zavést nulovou toleranci hazardu 

23

Přeji si vyřešit problematiku krádeží a narkomanů (okolí ul. Holandská)

1

Činnost úřadu/komunikace s úřadem/ rozpočet

Přeji si radniční noviny

21

Přeji si zlepšit prezentaci služeb nabízených neziskovým sektorem a sociálním odborem na soc. sítích 

3

Přeji si lepší komunikaci radních s veřejností

3

Doprava

Přeji si prodloužení autobusové linky č. 213 – propojení Malešic a Vršovic

4

Přeji si rozšíření podjezdu ČD ve Švehlově ulici 

0

Kultura

Přeji si reprezentativní sál městské části

13

Chci, aby úřad pořádal jednodenní zájezdů pro občany

8

Sociální oblast a zdraví

Přeji si vytvoření koncepce rodinné politiky

2

Přeji si zřídit nízkoprahové centrum pro mládež

6

Sport a volný čas

Chci, aby byly pro veřejnost zavedeny kurzy 1. pomoci

7

Přeji si víc volných sportovních ploch

3

Školství

Přeji si, aby byly ve školách zaváděny nové metody a formy výuky

4

Chci, aby byla řešena přeplněnost v mateřských školkách

2

Územní rozvoj

Přeji si, aby úřad zadal architektonickou studii na komplexní revitalizaci Starostrašnické

5

Přeji si, aby bylo vybudováno více bezpečných stezek pro pěší, cyklostezek a inlinestezek

8

Životní prostředí

Přeji si, aby byly nádoby na bioodpad pro občany zdarma

5

Přeji si navýšit kapacitu velkoobjemových kontejnerů 

2

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce přítomné občany trápí (ne)zavedení nulové tolerance k hazardu, chybějící radniční noviny, reprezentativní sál, či bezpečné stezky pro pohyb pěších, cyklistů a bruslařů.

Fórum bylo připravováno ve spolupráci s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a problémy, které přítomní účastníci nadefinují, budou v dubnu ověřeny formou veřejné ankety, jejímž výsledkem bude tzv. „10 P“, tedy 10 přání pro Prahu 10. Takto ověřen přání budou základem pro zpracování Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 a jejich řešení bude věnována náležitá pozornost.

 

Společně ukliďme Prahu 10

Termín již tradiční dobrovolnické akce Společně ukliďme Prahu 10 aneb za Desítku bez odpadků a černých skládek letos připadne na sobotu 8. dubna. Akce je pořádána ve spolupráci občanské iniciativy Společně pro Desítku a Městské části Praha 10. Touto akcí se připojujeme k národní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, www.uklidmecesko.cz. Cílem dobrovolnického úklidu je přispět k tomu, aby Desítka jako celek i její rozličná zákoutí byly hezčím místem k životu nás všech. Již tradičně se budeme potýkat s odpadky a černými skládkami v lokalitách jako jsou Malešice, Trojmezí, Vršovice, Strašnic e, Bohdalec, Zahradní město nebo Slatiny. Vítáme každého dobrovolníka i zájemce o organizaci libovolné další lokace. S přípravou rádi vypomůžeme, pracovní pomůcky (pytle na úklid, rukavice) a svoz odpadu zajišťuje MČ Praha 10. Více informací na občanském informačním rozcestníku www.prahadeset.cz a na webu MČ www.praha10.cz, mailem a telefonem u koordinátora akce Martina Moravce na spolecne_pro_desitku@centrum.cz / 603 278 278 či u Romana Kaštovského na romank@praha10.cz / 736 499 364.

Na uvedených kontaktech lze obdržet bližší informace k času zahájení úklidu v konkrétní oblasti. Rovněž je možné navrhnout další lokace, ve kterých by bylo vhodné úklid zajistit. Podmínkou je, aby pozemek, který bude čištěn, sloužil k veřejnému užívání.

Akce je připravována s podporou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

------------------------------------------------------------

MČ Praha 10 realizuje několik projektů se zapojením veřejnosti v různých oblastech:

- územní rozvoj - www.verejneprostory.cz

- rozvoj městské části - www.moje-stopa.cz

- sociální oblast - Komunitní plánování sociálních služeb

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready