Základní informace o Agendě 21

Pár slov o místní Agendě 21

Dělat správné věci správným způsobem ve správné chvíli a se správnými lidmi! K tomu využíváme Ministerstvem vnitra ČR uznaný proces zvyšující kvalitu veřejné správy - mezinárodní program místní Agenda 21.

Místní Agenda 21 je metodou kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při zohledňování místních podmínek. Současně je i nástrojem k uplatnění principů udržitelného rozvoje. Vychází ze základního dokumentu Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 a k němuž se hlásí i Česká republika. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, stanovující konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Právě tento dokument obsahuje vymezení základních norem MA21.

Cílem MA21 je zvyšování kvality života obyvatel ve všech jeho oblastech - ekonomické, sociální i enviromentální, a to s ohledem na budoucí generace. MA21 je časově náročný proces, jehož cíle jsou naplňovány prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy, včetně zavádění  strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.

Česká republika přistoupila k podpoře udržitelného rozvoje vládním usnesením č. 1242 ze dne 8.12.2004 ke schválení Strategie udržitelného rozvoje ČR a následně dne 11.1.2010 byl schválen Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. V roce 2012 schválila Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020.

V roce 2004 byla Radou vlády pro udržitelný rozvoj vytvořena sada kriterií pro měření kvality MA21, v nichž MČ Praha 10 v roce 2016 dosáhla postupu do kategorie D.

Hlavním šiřitelem MA21 je v České republice Národní síť Zdravých měst - asociace municipalit v ČR, která byla založena v roce 1994. V současné době zastřešuje 130 měst, obcí, mikroregionů a krajů. NSZM ČR je založena jako sdružení právnických osob dle § 20f a násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění zák. č. 47/1992 Sb.

Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 aj.). Cílem je dosažení co nejvyšší kvality života obyvatel, trvale udržitelný rozvoj a partnerství v komunitě. 

Od roku 2013 je členem NSZM i hlavní město Praha, které podporuje městské části v realizaci MA21.

MČ Praha 10 je členem NSZM ČR od června 2016 a na realizaci MA21 se podílí Komise MA21, jejímiž členy jsou i zástupci neziskového a komerčního sektoru.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10