Úvod » Bydlení » Obecní byty » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Obecní byty
Název životní situace Žádost o nájem obecního bytu
Základní informace

Pronájem bytů se řídí “Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“ (dále zásady), schválených Zastupitelstvem městské části Praha 10 dne 16. 6. 2005 usnesením č. 16/17/2005. Tyto zásady jsou závazné, bez výjimky, jak pro žadatele o byt, tak i pro příslušné odbory ÚMČ Praha 10.
Pronájem je prováděn formou veřejné výzvy k podání přihlášky na pronájem obecního bytu. U žádostí o byt ze zdravotních důvodů je veden samostatný seznam žadatelů.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba starší 18 let

Podmínky:

 • žadatel musí splňovat podmínku pobytu v MČ Praha 10 dle "Zásad" min. 3 roky
 • žadatel nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti v termínu stanoveném Radou městské části Praha 10.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní, odd.  nájemních vztahů - referát bytů
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Mgr. Karel Vozábal (vedoucí referátu)

kancelář A202

Tel.: 267 093 502

Email: karelv@praha10.cz

 

Ing. Markéta Fialová (referentka)

kancelář A201

Tel.: 267 093 249

Email: marketaf@praha10.cz

 

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady
Fyzická osoba:
 • vyplněná a žadatelem podepsaná "Přihláška na pronájem bytu"
 • doložená požadovanými doklady uvedenými v přihlášce na pronájem bytu
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • dle vyhlášené veřejné výzvy Rady městské části Praha 10
 • zaevidování žádosti - dle stanovených podmínek vyhlášené veřejné výzvy k podání přihlášek
 • projednání a schválení žádosti - závisí na lhůtě, která je stanovena Radou městské části Praha 10
Nejčastější otázky
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Některé úřady MČ vyžadují úřední ověření podpisů. Před podáním žádosti proto doporučujeme si tuto skutečnost ověřit na příslušném úřadu MČ.

 • Je možné odkoupit od městské části pronajatý byt?

  Některé MČ byty odprodávají. Na možnost odkupu a podmínky je nutné informovat se na úřadu příslušné MČ.

 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?

  Úřad si může vyžádat další dokumenty dle řešeného případu - např. výpis z katastru nemovitostí, lékařská zpráva, oddací list, rozsudek o pravomocném rozvedení manželství atd. Požadované doklady a dokumenty se mohou lišit dle aktuální situace žadatele a důvodů, z jakých je o byt žádáno.

Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10