Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Pod Strašnickou vinicí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • oprava povrchu vozovky
Popis stavu:  • uzavírka ulice postupně v celé délce od křižovatky s ulicí Na Palouku ke křižovatce s ulicí Ve Stínu (frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy)
Termín vzniku:  10.11.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:   Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  Skanska a.s., divize pozemního stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  R. Procházka, tel. 737 257 409

U Seřadiště (Bartoškova – Nad Vinným potokem)

Čtvrť:  Michle
Popis události:  • oprava mostu přes Botič
Popis stavu:  • Úplná uzavírka - objízdná trasa vedena po trase Bartoškova, V Horkách, Kloboučnická, Nuselská, U Plynárny, Nad Vinným potokem
Termín vzniku:  18.10.2017
Termín ukončení:  30.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Chreno, tel. 257 015 850
Zhotovitel:  Krakatoa Consulting s.r.o., Ruská 1240/176, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Čada, tel. 724 023 072

Záběhlická, Práčská, U Splavu

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • realizace výkopu pro vodovodní přípojku
Popis stavu:  • Záběhlická (21.10.-22.10.2017): zúžení do jednoho jízdního pruhu u křižovatky s ulicemi U Splavu a U Zahradního města – možné zdržení zejména v dopravních špičkách; U Splavu (17.10.-26.10.2017): lokální omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací; přejezdová lávka
Termín vzniku:  17.10.2017
Termín ukončení:  26.10.2017
Investor:  Zdenka Přeučilová, U Splavu 165/14, 106 00 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:   J. Myšák, tel. 736 622 483
Zhotovitel:  Jiří Myšák, K Starému lomu 1028/15, 107 00 Praha - Dubeč
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Myšák, tel. 736 622 483

Žitomírská (Mexická - Kodaňská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • Úplná uzavírka, omezení průchodu chodců. Objízdné trasy za uzavřený úsek Žitomírské ul. pro cestu z Ruské do Kodaňské ul. budou vedeny ulicí Finská a ulicemi Na Míčánkách a Dvacátého osmého pluku. Vyznačení objízdných tras bude pomocí směrových a informačních tabulí.
Termín vzniku:  16.10.2017
Termín ukončení:  15.12.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Ruská, Litevská (křižovatka a okolí)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění obnovy světelného signalizačního zařízení s dílčími úpravami komunikace
Popis stavu:  • Křižovatka bude po celou dobu průjezdná, avšak s určitými omezeními (zúžení vozovky, změna načasování světel). Dále omezení průchodu chodců spojené s výkopy v přilehlých chodnících.
Termín vzniku:  6.10.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Šimek, tel. 257 015 392
Zhotovitel:  SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Svoboda, tel. 728 521 911

Goyova a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výkopových prací pro obnovu elektrických NN a VN kabelů
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený profil, přechodové lávky) - spojovací chodník mezi ulicemi Vyžlovská a Goyova a severní část plochy (pod schody) před objektem č. 2239/1 (Albert)
Termín vzniku:  4.10.2017
Termín ukončení:  20.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  J. Zídek, tel. 267 053 543
Zhotovitel:  VOLTCOM, spol. s r.o., Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Kalicher (stavba), tel. 602 212 426

Průběžná, Na Padesátém, Jevanská a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka optického kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců zúžený průchozí profil na chodnících a omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací (Průběžná: jižní chodník od objektu č. 1945/70 ke křižovatce s ulicí Na Padesátém, severní nároží křižovatky s ulicí Na Padesátém; Na Padesátém: chodník a středový pás v severním nároží křižovatky s ulicí Průběžná, západní chodník od křižovatky s ulicí Na Padesátém ke křižovatce s ulicí Uhříněveská; Jevanská: východní chodník od křižovatky s ulicí Uhříněveská ke křižovatce s ulicí Královická); přemístění zastávky Na Padesátém ve směru Zahradní Město pro linky č. 101, 138, 175, 177 a 195 o cca 80 m proti směru jízdy, cca 30 m před křižovatku s ulicí Mukařovská
Termín vzniku:  2.10.2017
Termín ukončení:  16.10.2017
Investor:  T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Chrpa, tel. 604 296 914
Zhotovitel:  S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  P. Samec, tel. 773 777 320

K Botiči (úsek podél Botiče)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • výstavba lávky přes Botič k propojení ul. Přípotoční a Ukrajinská
Popis stavu:  • výrazné zúžení vozovky s oboustranným zákazem zastavení, uzavírka chodníků po obou stranách Botiče; 1 den v období 13.11. – 19.11. úplná uzavírka ul. K Botiči (montáž lávky)
Termín vzniku:  1.10.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  P. Kalous, tel. 257 015 743
Zhotovitel:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Nejedlík, tel. 724 147 735

Donská (Charkovská – Sevastopolská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky (zůstane zachována průjezdnost ul. Charkovská v křižovatce s ul. Donská a dále průjezdnost ul. Sevastopolské v křižovatce s ul. Donská pro výjezd směrem do ul. Francouzská.
Termín vzniku:  18.9.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:   INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Chorvatská, Korunní, Nitranská, Řipská (Bělocerkevská – U Roháčových kasáren)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • pokračování pokládky optického kabelu
Popis stavu:  • práce po etapách - zákazy zastavení, omezení průchodnosti chodníků
Termín vzniku:  11.9.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  p. Pauk, tel. 606 776 121
Zhotovitel:  SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Hilscher, tel. 724 635 397

Přetlucká, Rubensova, Rembrandtova, Vyžlovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výkopových prací pro obnovu elektrických NN kabelů (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); omezení parkování vozidel v místech protlaků pod vozovkou a na konci slepých úseků ulic Rembrandtova a Vyžlovská
Termín vzniku:  7.9.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Kalina, tel. 267 052 110
Zhotovitel:  MERCATOR, s.r.o., Šítkova 233/1, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. V. Mrázek, tel. 605 295 956

Hradešínská, Benešovská, Říčanská

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • pokládka STL plynovodu
Popis stavu:  • 1. etapa: 4.9. – 15.9. uzavírka ul. Hradešínská v křižovatce s ul. Benešovská – obslužnost ul. Hradešínská v úseku Říčanská – Benešovská bude zajištěna z ul. Bošická; 2. etapa: 25.9. – 13.10 uzavírka ul. Hradešínská v křižovatce s ul. Benešovská - příjezd do Říčanské ul. po objízdné trase Benešovská, Hradešínská. Průjezd Benešovskou ulicí v křižovatce s ul. Říčanská zůstane v obou směrech zachován v zúženém profilu; 3. etapa: 16.10. – 27.10. uzavírka ul. Hradešínská od křižovatky s ul. Říčanská k objektu č. 2521/52 obslužnost zaslepeného úseku ul. Hradešínská (Říčanská – Chorvatská) bude zajištěna jeho zobousměrněním a vyznačenou objížďkou po trase trase Benešovská, Korunní, Chorvatská.
Termín vzniku:  4.9.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  : Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Miroslav Dogner, tel. 720 934 400
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,
Odpovědný pracovník zhotovitel:  A. Hegenbart, tel. 725 851 779

Révová

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníků – etapy
Popis stavu:  • postupné uzavření chodníků (dle postupu prací) a omezení parkování vozidel postupně v celém úseku Na Výsluní - Běchovická
Termín vzniku:  4.9.2017
Termín ukončení:  20.10.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Jevanská, Královická, Uhříněveská, Prusická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • plošná obnova elektrických VN a NN kabelů
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací; překopy vozovek s omezením průjezdu vozidel v době prací v ulicích Jevanská (v jižní větvi křižovatky s ulicí Královická a v severní větvi křižovatky s ulicí Uhříněveská), Královická (ve východní větvi křižovatky s ulicí Jevanská a v západní větvi křižovatky s ulicí Prusická), Uhříněveská (v západní větvi křižovatky s ulicí Jevanská) a Prusická (v severní větvi křižovatky s ulicí Královická a v severní větvi křižovatky s ulicí Uhříněveská)
Termín vzniku:  25.8.2017
Termín ukončení:  22.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 267 052 998
Zhotovitel:  KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Orlet, tel. 723 211 345, M. Varga: 602 334 936

V Olšinách, Novostrašnická, Turnovského, Brigádníků, Solidarity

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (uzavření chodníků nebo zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – Brigádníků (u křižovatky s ulicí Solidarity), Solidarity (u křižovatky s ulicí Dětská); omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací, překopů vozovek a spojkovišť
Termín vzniku:  14.8.2017
Termín ukončení:  30.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík, tel. 602 139 975

Rostoklatská, V Úžlabině, Kounická, Malínská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodních řadů (postupně 4 etapy)
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulicích Rostoklatská (západní strana vozovky ulice v úseku V Úžlabině-Kounická), V Úžlabině (jižní strana vozovky v úseku Břežanská - Limuzská), Kounická (severní strana vozovky v úseku Tuklatská – Malínská - Vykáňská) a Malínská (východní strana vozovky v úseku Kounická - Černokostelecká); překopy vozovek Břežanská, Vykáňská a Černická v křižovatkách s ulicí V Úžlabině; příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  7.8.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  M. Ruml, tel. 737 235 934
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Kalivoda, tel. 724 836 409, M. Ruml, tel. 737 235 934

V Olšinách, Mrštíkova, Saratovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky)
Termín vzniku:  10.7.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík, tel. 602 139 975

Volyňská, Jakutská (podél ZŠ)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění nástavby ZŠ Jakutská
Popis stavu:  • omezení parkování, zúžení vozovky, zvýšený pohyb vozidel stavby na přilehlých komunikacích - zejména před hlavním vchodem a z boku budovy; ve Volyňské ul. u jídelny uzavírka chodníku (manipulační plocha pro zásobování stavby)
Termín vzniku:  12.6.2017
Termín ukončení:  30.9.2017
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  p. Boubelík, tel. 607 005 802
Zhotovitel:  MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Pěkný, tel. 725 377 643

Žitomírská (Kodaňská – Moskevská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • Doposud průjezdná křižovatka Žitomírská x Holandská bude uzavřena. K zajištění obslužnosti Holandské ul. bude v obou zaslepených úsecích (Moskevská – Žitomírská i Slovinská – Žitomírská) zaveden obousměrný provoz. Madridská ul. zůstane též v celé své délce zobousměrněna, avšak nově bude umožněn průjezd i přes křižovatku s ul. Žitomírská. Obousměrný provoz zůstává i v ul. Norská (úsek Holandská – Madridská). Jako náhrada za uzavřený úsek Žitomírské ul. bude nadále jako doposud sloužit ul. Tolstého.
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  15.10.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready