Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Jevanská, Královická, Uhříněveská, Prusická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • plošná obnova elektrických VN a NN kabelů
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací; překopy vozovek s omezením průjezdu vozidel v době prací v ulicích Jevanská (v jižní větvi křižovatky s ulicí Královická a v severní větvi křižovatky s ulicí Uhříněveská), Královická (ve východní větvi křižovatky s ulicí Jevanská a v západní větvi křižovatky s ulicí Prusická), Uhříněveská (v západní větvi křižovatky s ulicí Jevanská) a Prusická (v severní větvi křižovatky s ulicí Královická a v severní větvi křižovatky s ulicí Uhříněveská)
Termín vzniku:  25.8.2017
Termín ukončení:  22.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 267 052 998
Zhotovitel:  KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Orlet, tel. 723 211 345, M. Varga: 602 334 936

V Olšinách, Novostrašnická, Turnovského, Brigádníků, Solidarity

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (uzavření chodníků nebo zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – Brigádníků (u křižovatky s ulicí Solidarity), Solidarity (u křižovatky s ulicí Dětská); omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací, překopů vozovek a spojkovišť
Termín vzniku:  14.8.2017
Termín ukončení:  30.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík, tel. 602 139 975

Nučická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • uzavírka ulice (manipulační plochy) Nučická mezi objekty č. 1762/23 a č. 1764/27; překop poloviny vozovky naproti objektu č. 1914/42 se zajištěním pomocí přejezdového plechu; omezení pohybu chodců (přechodové lávky) a vozidel (zákaz parkování) v místech překopů
Termín vzniku:  7.8.2017
Termín ukončení:  5.9.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  M. Bidlo, tel. 737 250 567
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Lopata, tel. 739 347 226

Rostoklatská, V Úžlabině, Kounická, Malínská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodních řadů (postupně 4 etapy)
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulicích Rostoklatská (západní strana vozovky ulice v úseku V Úžlabině-Kounická), V Úžlabině (jižní strana vozovky v úseku Břežanská - Limuzská), Kounická (severní strana vozovky v úseku Tuklatská – Malínská - Vykáňská) a Malínská (východní strana vozovky v úseku Kounická - Černokostelecká); překopy vozovek Břežanská, Vykáňská a Černická v křižovatkách s ulicí V Úžlabině; příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  7.8.2017
Termín ukončení:  15.10.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  M. Ruml, tel. 737 235 934
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Kalivoda, tel. 724 836 409, M. Ruml, tel. 737 235 934

Gutova, Svojetická, Srbínská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění stavební úpravy NTL plynovodu včetně přípojek (6 etap)
Popis stavu:  • postupně úplná uzavírka ulice Gutova od křižovatky s ulicí Srbínská ke křižovatce s ulicí Ke Strašnické; ulice Svojetická v křižovatce s ulicí Gutova, ulice Srbínská od křižovatky s ulicí Srbínská k objektu č. 1867/1 a ulice Svojetická od křižovatky s ulicí Gutova ke křižovatce s ulicí Srbínská; omezení pohybu chodců (přechodové lávky); omezení parkování vozidel v místech výkopových prací a v prostoru manipulační plochy před objektem č. 2134/26
Termín vzniku:  5.8.2017
Termín ukončení:  2.10.2017
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  R. Šandová, tel. 601 160 614
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  D. Štych (stavba), tel. 725 719 417, Z. Jírek (žadatel), tel. 604 929 481

Chorvatská, Hradešínská, Korunní, Sobotecká, Říčanská (Bělocerkevská – U Roháčových kasáren)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • pokládka optického kabelu
Popis stavu:  • zúžení vozovky, zákazy zastavení, omezení průchodnosti chodníků
Termín vzniku:  1.8.2017
Termín ukončení:  23.9.2017
Investor:  UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:   p. Pauk, tel. 606 776 121
Zhotovitel:  SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Hilscher, tel. 724 635 397

Třebohostická, Úvalská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka optického kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců zúžený průchozí profil na chodnících (Třebohostická: jižní strana komunikace od křižovatky s ulicí Úvalská k západní hraně pozemku parc. č. 2716/5 (k.ú. Strašnice) na opačném konci ulice; Úvalská: startovací a cílová jáma protlaku v obou chodnících v úrovni severního nároží křižovatky s ulicí Třebohostická)
Termín vzniku:  31.7.2017
Termín ukončení:  14.8.2017
Investor:  Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  R. Šimon, tel. 737 221 133
Zhotovitel:  S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Hurych, tel. 604 200 745

Kodaňská (v křižovatce s ul. Žitomírská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • významné zúžení vozovky se zachováním průjezdu Kodaňskou ulicí v obou směrech; 1. etapa: 31.7. – 7.8. (práce v jižní části křižovatky), 2. etapa: 8.8. – 27.8. (práce v severní části křižovatky) s posunem BUS zastávky
Termín vzniku:  31.7.2017
Termín ukončení:  27.8.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Krupská, Dubečská, Nučická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu (3 etapy)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Krupská od křižovatky s ulicí Dubečská k úrovni východní hrany objektu č. 1978/28 a bezejmenné účelové komunikace č. NN4813 na konci slepého úseku v úrovni stožáru VO č. 016517; omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a vozidel (zákaz parkování) v místech aktuálně probíhajících prací (Nučická: z před objekty č. 1832/44 až č. 1838/56, Dubečská: západní chodník od křižovatky s ulicí Krupská k úrovni stožáru VO č. 004578; překop vozovky se zajištěním pomocí přejezdového plechu
Termín vzniku:  27.7.2017
Termín ukončení:  16.9.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  M. Bidlo, tel. 737 250 567
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Lopata, tel. 739 347 226

Bydžovského, Káranská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a vozidel (zákaz parkování) v místech aktuálně probíhajících prací (Bydžovského: západní chodník v úseku mezi ulicemi Troilova a Káranská, Káranská: severní chodník od křižovatky s ulicí Bydžovského k úrovni východní hrany objektu č. 358/18); překop vozovky a přejezdová lávka v ulici Káranská v západní větvi křižovatky s ulicí Bydžovského; zařízení staveniště v ulici Bydžovského: západní polovina vozovky (parkovací plochy) z boku objektu Káranská č. 358/18
Termín vzniku:  13.7.2017
Termín ukončení:  6.9.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  M. Voleský, tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Valentová, tel. 739 347 247, H. Bartesová, tel. 737 252 916

V Olšinách, Mrštíkova, Malínská, Černokostelecká, Turnovského, Dvouletky

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – Mrštíkova 2x (u parku a u školy), Malínská, Dvouletky; omezení parkování vozidel v místech překopů vozovky a spojkovišť
Termín vzniku:  10.7.2017
Termín ukončení:  17.9.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík, tel. 602 139 975

Jabloňová, Chrpová, Šafránová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění stavební úpravy NTL plynovodu
Popis stavu:  • v termínu 7.7. – 12.7.2017 úplná uzavírka ulice Jabloňová v západní větvi křižovatky s ulicí Chrpová, v západní větvi křižovatky s ulicí Fialková a v úrovni objektu č. 1738/77, objížďka za uzavřený úsek Chrpová – Fialková bude vedena ulicemi Meruňková a Hlohová, objížďka za uzavřený úsek před objektem č. 1738/77 bude vedena ulicemi Jahodová a Hvozdíková; po celou dobu akce postupně omezení pohybu chodců (přechodové lávky) a omezení parkování vozidel v místech výkopových prací a v ulici Topolová v okolí autobusové zastávky Topolová ve směru do centra z důvodu nasazení kloubových autobusů přes tuto zastávku po dobu uzavírky ulice Jabloňová
Termín vzniku:  7.7.2017
Termín ukončení:  2.8.2017
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Görner, tel. 724 261 408
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  F. Stojka (stavba), tel. 601 571 317, M. Sitár (žadatel), tel. 720 982 588

Záběhlická

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění výkopových prací pro pokládku elektrických VN, NN a datových kabelů
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky); překop vjezdu do areálu Hamr po polovinách –omezení parkování vozidel v místech spojkovišť (Záběhlická x Přespolní)
Termín vzniku:  3.7.2017
Termín ukončení:  18.8.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Krejčí, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  Energo Praha spol. s r.o., U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Jirkovský, tel. 724 821 849

Dvacátého osmého pluku (Bělocerkevská – U Roháčových kasáren)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • oprava horkovodu
Popis stavu:  • zúžení vozovky, zákazy zastavení, omezení průchodnosti chodníků
Termín vzniku:  3.7.2017
Termín ukončení:  10.8.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  M. Voleský, tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Valentová, tel. 739 347 247

Bohdalecká, Nad Vršovskou horou (křižovatka) (Michle, Vršovice)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (přechodné dopravní opatření povoluje MHMP - komunikace 1. tř.)
Popis stavu:  • výměna semaforů včetně pokládky napájecích a datových kabelů. Křižovatka bude po celou dobu průjezdná bez větších omezení, pouze v době postupného přepojování semaforů nutno počítat s relativně krátkodobými komplikacemi (zúžení vozovky, změna načasování světel); omezení průchodu chodců spojené s výkopy v přilehlých chodnících a v dopravním ostrůvku.
Termín vzniku:  15.6.2017
Termín ukončení:  31.7.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Muchka, tel. 257 015 958
Zhotovitel:  AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Šimčík, tel. 725 867 060

Volyňská, Jakutská (podél ZŠ)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění nástavby ZŠ Jakutská
Popis stavu:  • omezení parkování, zúžení vozovky, zvýšený pohyb vozidel stavby na přilehlých komunikacích - zejména před hlavním vchodem a z boku budovy; ve Volyňské ul. u jídelny uzavírka chodníku (manipulační plocha pro zásobování stavby)
Termín vzniku:  12.6.2017
Termín ukončení:  30.9.2017
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  p. Boubelík, tel. 607 005 802
Zhotovitel:  MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Pěkný, tel. 725 377 643

Žitomírská (Kodaňská – Moskevská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • uzavírka ul. Žitomírská v úsecích Kodaňská – Holandská a Holandská – Moskevská. Holandská ul. bude průjezdná přes křižovatku s Žitomírskou ul. ve směru od Moskevské do Slovinské ul., přičemž v úseku Žitomírská – Slovinská bude zaveden obousměrný provoz. K zajištění obslužnosti zaslepených úseků bude zaveden obousměrný provoz také v ul. Norská (úsek Holandská – Madridská) a Madridská (úsek Norská – Žitomírská a úsek Žitomírská – Slovinská). Jako náhrada za uzavřený úsek Žitomírské ul. bude sloužit ul. Tolstého. Pro práce přímo v křižovatce Holandská x Moskevská bude zapotřebí ji zcela uzavřít - termín zatím není znám, bude upřesněno.
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  25.10.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Novorossijská (u Ministerstva ŽP)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • udržovací práce na horkovodu
Popis stavu:  • uzavírka vjezdu do areálu MŽP z ul. Novorossijská (pro vjezd a výjezd z MŽP bude možné využívat pouze západní připojení k ul. Kodaňská); cca na 1 měsíc neprůjezdná ul. Novorossijská v úseku 28. pluku – U Roháčových kasáren (obslužnost zajištěna zavedením obousměrného provozu).
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  11.8.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:   Ing. Krejča, tel. 777 321 301
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  H. Bartesová, tel. 737 252 916

Tuklatská, V Úžlabině, Rostoklatská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodních řadů (postupně 3 etapy)
Popis stavu:  • částečná uzavírka ulice Tuklatská - zjednosměrnění severní větve křižovatky s ulicí Černokostelecká (směrem od ulice Černokostelecká k ulici V Úžlabině), objížďka pro směr V Úžlabině – Černokostelecká bude vyznačena ulicemi Kounická a Malínská; překopy vozovek ulice Kounická v křižovatce s ulicí Tuklatská, Rostoklatská v křižovatce s ulicí V Úžlabině – bude zajištěno automobilovými přejezdy; vedení liniového výkopu při východní straně vozovky ulice Tuklatská a jižní straně vozovky ulice V Úžlabině, překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu a dále částečně před objektem Tuklatská 2091/1 (otáčení vozidel na konci zaslepeného úseku) a v horní třetině parkovacího zálivu při západní straně ulice Tuklatská (zařízení staveniště)
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  5.8.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  M. Ruml, tel. 737 235 934
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Kalivoda (stavba), tel. 724 836 409

Na Hroudě, U Hráze, V Olšinách, Kounická a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); omezení parkování vozidel v místech spojkovišť
Termín vzniku:  31.5.2017
Termín ukončení:  31.8.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Donská (Charkovská - Krymská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vodovodního řadu
Popis stavu:  • uzavírky: 3.7. – 16.7. Kozácká (rameno křižovatky s ul. Donská), 17.7. – 10.9. Donská (Charkovská - Sevastopolská); pro usnadnění výjezdu z oblasti bude po celou dobu obrácen směr provozu v jednosměrkách: Sevastopolská (Donská – Černomořská) a Černomořská (Sevastopolská – Krymská)
Termín vzniku:  9.5.2017
Termín ukončení:  10.9.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Fišar, tel. 737 235 944
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Smolák, tel. 602 653 283

Tehovská a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka (přeložka) horkovodu (3 etapy)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Tehovská v úsecích Žernovská – Doubravčická a Štíhlická – Mukařovská a ulice Mukařovská v úseku Na Padesátém – Tehovská, dopravní obsluha neuzavřených úseků bude umožněna zavedením obousměrného provozu, v uzavřených úsecích nebude dopravní obsluha po dobu stavebních prací možná s výjimkou příjezdu vozidel IZS; omezení pohybu chodců (přechodové lávky) v místech aktuálně probíhajících prací
Termín vzniku:  27.4.2017
Termín ukončení:  30.8.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  H. Bartesová, tel. 737 252 916
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Bc. R. Horváth (stavba), tel. 737 456 849

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151

U Hranic

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště (zásobování stavby)
Popis stavu:  • uzavření části jižního chodníku a omezení parkování vozidel podél části jižní strany komunikace (u stavby Terasy Strašnice)
Termín vzniku:  1.4.2016
Termín ukončení:  31.8.2017
Investor:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  L. Zakrzewski (žadatel), tel. 739 501 6
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Škopek, tel. 737 256 311, Ing. E. Marhold, tel. 737 256 279

Petrohradská (č.or. 5)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště - výstavba polyfunkčního objektu
Popis stavu:  • uzavírka chodníku v celé šíři, výjezd vozidel stavby ze staveniště
Termín vzniku:  15.2.2016
Termín ukončení:  31.7.2017
Investor:  CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Zemková, tel. 734 393 500
Zhotovitel:  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   p. Roučka, tel. 739 681 250
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready