Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Na Hroudě, U Hráze, V Olšinách, Kounická a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – U Hráze, U Nových vil, Vykáňská, Černická; omezení parkování vozidel v místech překopů vozovky a spojkovišť
Termín vzniku:  31.5.2017
Termín ukončení:  8.8.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

U Hranic,

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výstavby nových parkovacích zálivů, celkové opravy povrchu vozovky, přeložky sítě VO a rekonstrukce vodovodní přípojky
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice U Hranic (vozovka a jižní chodník) v úseku od křižovatky s ulicí V Předpolí k objektu č. 1937/21, dopravní obslužnost obou neuzavřených konců ulice zůstane zachována; omezení pohybu chodců v místech aktuálně probíhajících prací v severním chodníku (přechodová lávka)
Termín vzniku:  3.5.2017
Termín ukončení:  31.5.2017
Investor:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  L. Zakrzewski (žadatel), tel. 739 501 6
Zhotovitel:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Škopek (stavba), tel. 737 256 311, Ing. E. Marhold (stavba), tel. 737 256 279

Tehovská a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka (přeložka) horkovodu (3 etapy)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Tehovská postupně v úsecích Doubravčická - Štíhlická, Žernovská – Doubravčická a Štíhlická – Mukařovská) a ulice Mukařovská v úseku Na Padesátém – Tehovská, dopravní obsluha neuzavřených úseků bude umožněna zavedením obousměrného provozu, v uzavřených úsecích nebude dopravní obsluha po dobu stavebních prací možná s výjimkou příjezdu vozidel IZS; omezení pohybu chodců (přechodové lávky) v místech aktuálně probíhajících prací
Termín vzniku:  27.4.2017
Termín ukončení:  3.7.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  H. Bartesová, tel. 737 252 916
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Bc. R. Horváth (stavba), tel. 737 456 849

Na Hroudě

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění rekonstrukce severního chodníku
Popis stavu:  • uzavření chodníku a omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací –severní chodník v úseku Kubánské nám. – Na Stezce (před domy č. 1280/1 až č. 1275/11)
Termín vzniku:  26.4.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Přibáň, tel. 725 384 774

Petrohradská (č.or. 7 - 13)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • pokládka optického kabelu
Popis stavu:  • zúžení chodníku, zákaz zastavení, přesun BUS zastávky MHD Ukrajinská směr Kloboučnická o 120 m po směru jízdy v termínu od 8:00 h dne 18.4.2017 do 12:00 h dne 20.4.2017
Termín vzniku:  18.4.2017
Termín ukončení:  25.4.2017
Investor:  T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Chrpa, tel. 604 296 914
Zhotovitel:  S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Tomšů, tel. 777 958 588

Na Vrších, U Hranic, V Předpolí, Na Hroudě, Pod Altánem, Limuzská, Kounická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – Na Vrších, V Předpolí, Na Hroudě; omezení parkování vozidel v místech překopů a v ulici Pod Altánem (4 dny) kvůli zajištění průjezdu vozidla s kabelovými cívkami
Termín vzniku:  18.4.2017
Termín ukončení:  29.6.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Dolínecká, Přetlucká

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova elektrického NN kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců a průjezd vozidel v místech aktuálně probíhajících prací
Termín vzniku:  16.4.2017
Termín ukončení:  26.5.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Orlet, tel. 723 211 345

Na Vinici

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníků – 4 etapy
Popis stavu:  • postupné uzavření chodníků a lokální omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací – postupně severní chodník v úseku Blatovská – Révová; severní chodník v úseku Révová – Na Palouku; jižní chodník v úseku Blatovská – Révová; jižní chodník v úseku Révová – Na Palouku
Termín vzniku:  10.4.2017
Termín ukončení:  26.5.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Přetlucká

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • realizace výkopu pro vodovodní a kanalizační přípojku nového zimního stadionu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodová lávka) v severním chodníku v místě přípojky; provoz vozidel pouze jedním jízdním pruhem (přednost mají protijedoucí vozidla na straně bez překážky); změna trasy linky č. 329 na odjezdu z obratiště Sídliště Skalka – spoj nepojede přes zastávku Na Padesátém, ale z obratiště vyjede směrem na kruhový objezd u OC TESCO, následně zajede do obratiště Skalka, odkud bude pokračovat do zastávky u metra Skalka, kde se napojí na svojí původní trasu
Termín vzniku:  4.4.2017
Termín ukončení:  28.4.2017
Investor:  PADOK Beta, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  Ing. V. Bárta, tel. 602 276 890
Zhotovitel:  S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. V. Bárta, tel. 602 276 890

Ruská (Estonská – Norská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce jižního chodníku
Popis stavu:  • uzavírka chodníku, zákaz zastavení, zúžení vozovky
Termín vzniku:  3.4.2017
Termín ukončení:  18.5.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Stop. Stolař, tel. 602 364 000

Žitomírská (Moskevská – Oblouková)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • uzavírka ul. Žitomírská v úseku Moskevská – Oblouková včetně křižovatky s ul. Orelská. Obslužnost zaslepeného úseku ul. Orelská mezi ul. Na Spojce - Žitomírská bude zajištěna zavedením obousměrného provozu v tomto úseku.
Termín vzniku:  2.4.2017
Termín ukončení:  2.6.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Kodaňská (Moskevská – Estonská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce severního chodníku
Popis stavu:  • uzavírka chodníku, zákaz zastavení
Termín vzniku:  1.4.2017
Termín ukončení:  30.4.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  AUTOTRAK, spol. s r.o., Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6
Odpovědný pracovník zhotovitel:  P. Vincík, tel. 606 664 317

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151

Pod Altánem, Limuzská, Káranská, Pobořská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, dočasné zrušení stávajícího přechodu pro chodce v ulici Káranská – bude zřízen náhradní přechod o cca 50 m dále západním směrem; překopy vozovek po polovinách – Káranská, Pobořská
Termín vzniku:  15.3.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Pod Hotelem, Dětská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníků v ulicích Pod Hotelem a Dětská – 3 etapy
Popis stavu:  • uzavření chodníku (Pod Hotelem – jižní chodník, Dětská – východní chodník od oblouku ulice ke křižovatce s ulicí Dvouletky) a lokální omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací; zařízení staveniště v ulici Pod Hotelem na konci slepého úseku ve směru od ulice Dětská
Termín vzniku:  12.3.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. M. Závada, tel. 603 446 405
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Ouřada, tel. 602 208 652

Chorvatská (Korunní - Dykova)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • obnova vodovodního řadu
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky v Chorvatské ul. včetně křižovatky s ul. Dykova (Objížďka vedena ul. Korunní, Benešovská, Vlašimská, Ruská. Obslužnost ul. Dykova v úseku Chorvatská – Nitranská a ul. Řipská v úseku Dykova – Korunní bude umožněna z ul. Korunní.)
Termín vzniku:  6.3.2017
Termín ukončení:  30.5.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Brodík, tel. 737 235 951
Zhotovitel:  KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Slavík, tel. 605 246 372

Petrohradská (č.or. 5)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště - výstavba polyfunkčního objektu
Popis stavu:  • uzavírka chodníku v celé šíři, výjezd vozidel stavby ze staveniště
Termín vzniku:  15.2.2016
Termín ukončení:  31.7.2017
Investor:  CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Zemková, tel. 734 393 500
Zhotovitel:  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   p. Roučka, tel. 739 681 250
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready