Dotační program pro oblast péče o nemovité kulturní památky

I. Název programu: Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité kulturní památky dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Městské části Praha 10 v roce 2018 a Dotační program pro oblast péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území městské části Praha 10 v roce 2018

II. Vyhlášení dotačního programu

Vyhlášen dne 5. 3. 2018 na období do 31. 12. 2018.

III. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace

  1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostou Ing. Vladimírem Novákem.
  2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 113 ze dne 2. 3. 2018.
  3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení z důvodu legislativních změn.
  4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.
  5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
  6. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

IV. Účel dotačního programu

Účelem dotačního programu v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a dále o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10 je zachování či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty těchto nemovitých objektů.

Ke stažení

Kompletní text vyhlášení dotačního programu (PDF, 1053kB)

Formulář - čestné prohlášení (Word, 38kB)

Formulář - žádost o dotaci (Excel, 16kB)

Vzor veřejnoprávní smlouvy (PDF, 442kB)

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10