Dotační řízení 2018

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018

Vzhledem k dočasnému výpadku aplikace „Žádost o dotace“, ke kterému došlo o víkendu 2. a 3. prosince 2017 z důvodu odstávky správy serverů úřadu, Vás informujeme o prodloužení uzávěrky příjmu žádostí o dotaci pro rok 2018 do pátku 15. prosince 2017.

Zajímáte se o dění kolem sebe? Chcete pomoci s akcí nebo službou pro občany „Desítky“? Možná že i vy se můžete ucházet o poskytnutí peněz z rozpočtu městské části Praha 10, které vám v tom pomohou. 

Pro rok 2018 podporuje Praha 10 oblasti kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb; školství; ochrany životního prostředí a environmentální výchovy pro rok 2018. 

Žadatelé si v rámci programu Podpořeno! rozdělí dohromady necelých 40 milionů korun.

Odkaz na elektronický formulář pro dotační řízení 2018: https://granty.praha10.cz/zadost2018

Kdy podat žádost? 

Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané v období od 27. 11. 2017 do 15. 12. 2017.

Jak má žádost vypadat?

Originál žádosti s přílohami a doklady se odevzdávají sešité (nesmí být použita pevná ani kroužková vazba)

Kam se žádost podává? 

Žádost musí být doručena MČ Praha 10 v elektronické i v tištěné podobě. Tiskem se rozumí jeden originál žádosti, která bude korespondovat s elektronickou verzí vyplněnou ve formuláři na www.praha10.cz, potvrzený statutárním zástupcem organizace a povinné přílohy.

  • v podatelně Úřadu městské části Praha 10: Vršovická 68, Praha 10
  • poštou na adresu (rozhodující je datum poštovního razítka):

Městská část Praha 10
odbor kultury a projektů 
Bc. Kristýna Svobodová
Vršovická 68
101 38 Praha 10

POZOR! Žádost či obálka musí být jasně označena: DŘ 2018 - název žadatele (fyzická osoba nebo organizace).

Víceleté dotace
Rádi bychom informovali příjemce víceletých dotací v roce 2017, že je možné v odůvodnělých případech  požádat o navýšení rozpočtu v projektu pro rok 2018. O tuto změnu lze požádat pouze v období od 27. 11. 2017 do 15. 12. 2017, kdy probíhá příjem nových žádostí. Změnu je potřeba provést ve formě „žádosti o změnu v projektu“, ve které bude uveden důvod navýšení rozpočtu projektu. Žádost o změnu v projektu je nutné písemně doručit na adresu ÚMČ Praha 10. Tato změna bude následně ze strany MČ Praha 10 posuzována v rámci dotačního řízení pro rok 2018. Žádost o navýšením nemusí byt za strany MČ Praha 10 akceptována.

Kam se můžete obracet?  

Odbor kultury a projektů, ÚMČ Praha 10. Informace k vyhlášenému řízení a konzultace poskytne Bc. Kristýna Svobodová, tel.: 267 093 432, e-mail: kristyna.svobodova@praha10.cz.

Vyhlášení dotačního řízení (PDF, 2MB)

Návod na vyplnění žádosti (PDF, 1MB)

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready