Co je MAP

Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

 • rodiče a zákonní zástupci dětí
 • veřejnost
 • základní školy
 • mateřské školy
 • neziskové organizace
 • m. č. Praha 10
 • zřizovatelé mateřských a základních škol na území m. č. Prahy 10
 • zástupci MHMP

V této sekci naleznete: 

Hlavními výstupy jsou:

 • vytvoření aktivní platformy partnerství a spolupráce mezi aktéry působícími ve vzdělávání
 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
 • MAP - místní akční plán vzdělávání na území Prahy 10 s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi a zdroji financování

 

Projekt MAP – místní akční plán vzdělávání Praha 10 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je zaměřen na zvýšení kvality předškolního, základního a neformálního vzdělávání. Příjemcem dotace je městská část Praha 10, v období od 1. 2. 2017 do 31. 10. 2018, tedy 21 měsíců. Celkový rozpočet projektu je 3 374 786,80 Kč.

Hlavním cílem projektu je příprava a implementace MAP na území m. č. Praha 10. MAP přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání (NNO, zástupci zájmového
a neformálního vzdělávání, rodiče/zákonní zástupci dětí, veřejnost). Projekt nastartuje vzájemnou komunikaci a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Údaje projektu:

 • Číslo výzvy 02_15_005
 • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0004433

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10