Hlavní cíle pro roky 2014-2018

Hlavní cíle v oblasti školství jsou pro období 2014 - 2018 definovány následovně:

 

 • Na základě zpracované demografické analýzy budeme nadále zvyšovat počty míst v mateřských školách a následně podporovat navýšení kapacity základních škol i školních družin.
 • Podle potřeby zvýšíme počty přípravných tříd v základních školách.
 • Budeme podporovat začleňování hendikepovaných dětí do mateřských a základních škol, přispějeme na dofinancování platů asistentů pedagoga pro hendikepované děti.
 • V souladu se školskými zákony podpoříme bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků ve školách, budeme podporovat školní vzdělávací programy zaměřené na první pomoc a protidrogovou prevenci. Budeme bojovat proti šikaně mezi žáky ve školách.
 • Pro kvalitní školství budeme usilovat o získání finančních prostředků na vybavení škol a na nákup školních pomůcek, budeme podporovat opravy a investice do školských zařízení MČ  Praha 10.
 • Podpoříme zavádění nových informačních technologií na školách.
 • Zasadíme se o růst počítačové gramotnosti mezi žáky našich škol, zaměříme se na ochranu před kyberšikanou a jinými negativními jevy, které se šíří z počítačových sítí.
 • Zajistíme úspěšné pokračování bezplatné výuky angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni základních škol v Praze 10.
 • Budeme spolufinancovat pobyty dětí na školách v přírodě a na lyžařských kurzech v Horském hotelu v Janských Lázních.
 • Podpoříme obnovu dětských a sportovních hřišť při školách, vytvoříme ideální podmínky pro nejrůznější pohybové aktivity s cílem podpořit fyzický rozvoj všech dětí a žáků.
 • Budeme podporovat využívání školních hřišť v odpoledních hodinách pro potřeby občanů městské části Praha 10.
 • Zapojíme žáky základních škol do vzpomínkových a pietních akcí, obzvláště těch, které souvisejí s historií naší městské části a s historií naší země.
 • Podpoříme rozvoj žáků ve vědních i dalších oblastech, nabídneme školám soutěže a pořady,které budou pro ně zajímavé, přitažlivé a zároveň pomohou plnit školní vzdělávací programy.
 • I nadále budeme podporovat aktivní zapojení žáků škol do vyhlašovaných kulturních a společenských soutěží a pořadů.
 • Budeme usilovat o zkvalitnění služeb v oblasti stravování dětí a žáků na školách, rozšíříme  nabídku školního stravování o vegetariánské pokrmy, biopotraviny a speciální diety, podpoříme zavádění zeleninových a ovocných pultů na školách.
 • Podpoříme financování rekonstrukcí dalších provozoven školních jídelen, zkvalitníme tak úroveň školního stravování.
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10