Možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odkladem povinné školní docházky

Sociální ani zdravotní oblast ve školství není naší městské části cizí. MČ přispívá ze svého rozpočtu významnou částkou na dofinancování platů asistentů pedagoga v základních školách, protože poskytnuté prostředky z MHMP nepokryjí celkové mzdové náklady. Toto jistě ocení rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž děti takto mohou (v případě doporučení školského poradenského zařízení a příznivých podmínek ve škole) absolvovat povinnou školní docházku v běžné škole.

MČ Praha 10 bude i nadále dle naléhavosti zvažovat možnosti zřízení  dalších přípravných tříd. V současné době máme přípravné třídy v těchto základních školách:

  • ZŠ U Vršovického nádraží (1 třída),
  • ZŠ Břečťanová (1třída),
  • ZŠ Olešská (1 třída),
  • ZŠ Eden(1 třída).

Aktuálně probíhají správní řízení k otevření další přípravné třídy, a to v ZŠ V Rybníčkách. Zde by mohla být přípravná třída otevřena od následujícího školního roku 2018/2019.

Do přípravné třídy mohou být přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník, ovšem jde pouze o časový rozsah výuky, nikoli o vyučování formou vyučovacích hodin.

Prioritně se předškolní vzdělávání realizuje v mateřských školách.  Proto se pedagogové v přípravných třídách mají věnovat jen dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, u kterých je z nějakých objektivních příčin potřebné vyrovnat jejich vývoj. V přípravné třídě se může vzdělávat nejméně 10, nejvíce však 15 žáků.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10