Péče o děti s handicapem

Sociální ani zdravotní oblast ve školství není naší městské části cizí. MČ přispívá ze svého rozpočtu významnou částkou na dofinancování platů asistentů pedagoga v základních školách, protože poskytnuté prostředky z MHMP nepokryjí celkové mzdové náklady. Toto jistě ocení rodiče handicapovaných dětí, jejichž děti mohou takto absolvovat běžnou školní docházku.

MČ Praha 10 bude i nadále dle naléhavosti zvažovat možnosti zřízení přípravných tříd. V současné době máme přípravné třídy v těchto základních školách: ZŠ U Vršovického nádraží (2třídy), ZŠ Břečťanová (1třída), ZŠ Olešská (1 třída). V příštím školním roce 2016/2017 otevřeme přípravnou třídu v ZŠ Eden. Do přípravné třídy lze zařadit
i dítě bez sociálního znevýhodnění, podmínkou však je, že školské poradenské zařízení shledá, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte a že zařazení do přípravné třídy školské poradenské zařízení doporučí. Přednostně se přijímají děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Cílem přípravné třídy je umožnit dětem, které mají nějaký handicap, stát v první třídě na stejné startovní čáře jako ostatní žáci. Přípravné třídy pomáhají dětem, které mají logopedické problémy, nemají vžité správné návyky (např. držení tužky); dětem, které si nezvykly na kolektiv, protože se právě přistěhovaly a dosud školu nenavštěvovaly; dětem cizinců, u kterých jsou jazykové problémy a dětem, kde se objevuje např. komunikační problém. Přípravné třídy mají menší počet žáků (max. 15 žáků), s dětmi pracují pedagogové - odborníci, a v rámci plnění úkolů vyplývajících ze školního vzdělávacího programu tak připraví žáky pro vstup do 1. třídy.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready