Aktuality ze škol

26

 

Proto jsme se rozhodli, že této velké osobnosti našich dějin věnujeme celoroční projekt. Naším cílem je, aby děti badatelskou cestou objevily více z doby tohoto velkého panovníka.

Projekt se týká celého druhého stupně a rozdělili jsme ho do dvou částí – podzimní, kterou máme již za sebou, a jarní, jejíž detaily ještě dolaďujeme. V podzimní části jsme se zaměřili na zakladatelskou činnost Karla IV. Každá třída dostala za úkol zpracovat informace o určité stavbě (Karlštejn, Karlův most, Karlova univerzita, Nové Město pražské, klášter Na Slovanech, katedrála sv. Víta, Karlov, kostely Nového Města pražského). Vodítkem jim byly pracovní listy, které pro ně vytvořili vyučující dějepisu. Poté danou památku navštívili, doplnili své již zjištěné informace o další zajímavosti a o obrazový materiál. Nashromážděné poznatky pak zpracovávali do podoby plakátu a prezentace.

Na závěr jsme měli vyčleněný jeden den, během něhož měly jednotlivé třídy seznámit ostatní s výsledky své práce. Žáci zde prokázali nejen své prezentační dovednosti, ale i nápaditost při zpracování svých prací. Během celého projektu (5 dní) pracovali žáci pod vedením učitelů dějepisu a svých třídních, pozornost jsme zaměřili nejen na obsahovou správnost vytvářených prací, ale také na rozvoj spolupráce mezi dětmi, na to, aby měli možnost rozvrhnout a rozdělit si práci, dále pak možnost pracovat s různými druhy materiálů a v neposlední řadě na přípravu prezentace.

Dne 11. 11. se dobrovolníci (32 dětí) zúčastnili přednášky Karel IV. a jeho doba viděná dnešníma očima, která proběhla na půdě Pedagogické fakulty UK v rámci univerzity prvního věku. To ale není vše. Na vánočním koncertě budou vybraní žáci zpívat koledy ze 14. stol., které již nacvičují.

Jarní část projektu bude zaměřena na každodenní život v dobách Lucemburků, máme v plánu navštívit středověký skanzen a program zaměřit prožitkově.

 

Tereza Smoláková, ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready