Oddělení evidence hospodářské činnosti

Stručná charakteristika náplně práce oddělení evidence hospodářské činnosti:

  • eviduje veškerý komerčně využívaný obecní majetek a ostatní hospodářské aktivity v rámci hospodářské činnosti
  • financuje hospodářské činnosti, prověřuje finanční toky jednotlivých odborů a optimalizuje jejich využití
  • stanovuje závazné účetní postupy evidence hospodářské činnosti, jak z hlediska dodržování zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, tak i zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • kontroluje evidenci, financování i využití obecního majetku, které provádí přímo Úřad městské části Praha 10 nebo cizí správní firma
  • navrhuje metody optimálního využívání obecního majetku a veškerých aktiv hospodářské činnosti Prahy 10
  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bohumil Červíček A/311 267 093 354267 093 354 bohumil.cervicek@praha10.cz vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bohumil Červíček A/311 267 093 354267 093 354 bohumil.cervicek@praha10.cz vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
Alena Homolová A/300B 267 093 429267 093 429 alena.homolova@praha10.cz referent kontroly a operativní evidence
Karla Bařinková A/200 karla.barinkova@praha10.cz účetní kontroly SF
Lenka Synáčková A/200 267 093 330267 093 330 lenka.synackova@praha10.cz účetní kontroly SF
Jaroslava Čuchalová A/200 267 093 333267 093 333 jaroslava.cuchalova@praha10.cz vedoucí referátu daní kontroly a SF
Hana Matoušková A/313 267 093 234267 093 234 hana.matouskova@praha10.cz účetní PAP
Jitka Holubová A/313 267 093 306267 093 306 jitka.holubova@praha10.cz ekonomka hospodářské činnosti
Marie Vesecká A/313 267 093 631267 093 631 marie.vesecka@praha10.cz vedoucí referátu ekonomiky
Lakis Jordanidis A/300B 267 093 129267 093 129 lakis.jordanidis@praha10.cz referent kontroly SF

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10