Oddělení nebytových prostor a pozemků

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

 • hospodaří s nebytovými objekty, nebytovými prostory a pozemky ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv, smluv o výpůjčce (výprose) či smluv o pachtu;
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem nebytových objektů, nebytových prostor a pozemků;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s nebytovými objekty, nebytovými jednotkami a pozemky, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje žádosti fyzických a právnických osob dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím;
 • vyřizuje žádosti nájemců nebytových objektů, nebytových prostor a pozemků o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KMN a RMČ;
 • spolupracuje s oddělením prodeje nemovitého majetku a privatizace při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku;
 • zajišťuje ve spolupráci s referátem pohledávek mimosoudní řešení případů užívání nebytových prostor, objektů či pozemků svěřených a spravovaných OMP, bez právního důvodu;
 • zajišťuje agendu předkupních práv dle § 3056 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve vztahu k pozemkům/budovám ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ;
 • zajišťuje úkony související se vznikem, změnou, či zánikem smluvních vztahů týkajících se pronájmu ploch pro reklamy a označení provozoven včetně velkoplošných reklam;
 • vyřizuje agendu související s projektem odstraňování graffiti na území MČ.
  

Vedoucí oddělení

Lidé z oddělení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready