Odbor občanskosprávní

UPOZORNĚNÍ

Omezení úředních hodin na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 dne 31. 12. 2018

Z důvodu inventury hlavní pokladny budou dne 31. 12. 2018 zrušeny úřední hodiny na oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy (včetně úseku ověřování). Na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel budou úřední hodiny od 8:00 do 12:00 hodin, avšak provoz bude omezen pouze na vydávání již hotových občanských průkazů a cestovních dokladů.  Děkujeme za pochopení.

 

Odbor občanskosprávní vykonává státní správu v přenesené působnosti v oblasti občanskosprávních agend. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matrik (sňatková, rodná a úmrtní matrika), agendu státního občanství a změny jména a příjmení. Provádí ověřování – vidimaci a legalizaci. Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referenda. Projednává přestupky spadající do působnosti odboru. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu, předává tyto doklady a poskytuje občanům informace k vykonávaným agendám. 

V územním obvodu městské části Praha 10 zajišťuje pro občany starší 75 let službu v rámci tzv. „Pojízdného úřadu“, a to při vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu a ověření podpisu.

  

Jméno a příjmení:Karin Horníková

Budova/kancelář:C/514

Tel. linka:267 093 339267 093 339

Email:karin.hornikova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru občanskosprávního

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 340

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10