Oddělení sociální práce

  vedoucí oddělení: Bc. Linda Zákorová
  kancelář 128 , I. patro, budova B
  Tel.: 267 093 226
  Fax: 267 093 295
  email: lindaz@praha10.cz

  vedoucí referátu sociální práce: Ing. Lucie Tiefenbachová
  kancelář 127, I. patro, budova B 
  tel.: 267 093 293
  email: luciet@praha10.cz

   

  Seznam sociálních pracovníků podle ulic - zde

  Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10 - odkaz zde

  Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2013/2014 - zde

  Komunitní plánování sociálních a návazných služeb - více informací zde

   

  Náplň práce oddělení:

  • koordinuje činnosti v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na území MČ;
  • poskytuje sociální poradenství;
  • vykonává sociální šetření;
  • zpracovává sociální anamnézy, diagnózy a individuální socioterapeutické plány,
  • provádí socioterapii směřující k sociální rehabilitaci a integraci;
  • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
  • provádí intervence u dalších institucí (úřady, zaměstnavatelé, zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb aj.);
  • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
  • zajišťuje vydávání Parkovacích průkazů vozidel přepravujících osoby s těžkým zdravotním postižením a vede jejich evidenci;
  • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
  • spolupracuje s MHMP v rámci agendy V. program – dotace z rozpočtu hlavního města Prahy – podpora městských částí v sociální oblasti.

   

  Sociální pracovníci - kontakty:  

  Milena Rašková 
  kancelář 124 , I. patro, budoba B
  tel.: 267 093 640 
  email: milenar@praha10.cz
   
  Bc. Monika Kábele
  kancelář 127, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 264 
  email: monikab@praha10.cz
   
  Jana Nekolová
  kancelář 124, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 230 
  email: janan@praha10.cz  
   
  Bc. Petra Frantlová  
  kancelář 126, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 489 
  email: petran@praha10.cz

  Pavel Veleman, DiS.
  kancelář 126, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 292 
  email: pavelv@praha10.cz

    

  Adresář úřadu

  Životní situace

  Kategorie: Hledání v popisu:
  Vyhledat