Oddělení sociální práce

  vedoucí oddělení: Bc. Linda Zákorová
  kancelář 128 , I. patro, budova B
  Tel.: 267 093 226
  Fax: 267 093 295
  email: lindaz@praha10.cz

  vedoucí referátu sociální práce: Ing. Lucie Tiefenbachová
  kancelář 127, I. patro, budova B 
  tel.: 267 093 293
  email: luciet@praha10.cz

   

  Seznam sociálních pracovníků podle ulic - zde

  Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10 - odkaz zde

  Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2013/2014 - zde

  Komunitní plánování sociálních a návazných služeb - více informací zde

   

   

  Náplň práce oddělení:

  • koordinuje činnosti v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na území MČ;
  • poskytuje sociální poradenství;
  • vykonává sociální šetření;
  • zpracovává sociální anamnézy, diagnózy a individuální socioterapeutické plány,
  • provádí socioterapii směřující k sociální rehabilitaci a integraci;
  • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
  • provádí intervence u dalších institucí (úřady, zaměstnavatelé, zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb aj.);
  • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
  • zajišťuje vydávání Parkovacích průkazů vozidel přepravujících osoby s těžkým zdravotním postižením a vede jejich evidenci;
  • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
  • spolupracuje s MHMP v rámci agendy V. program – dotace z rozpočtu hlavního města Prahy – podpora městských částí v sociální oblasti.

   

  Sociální pracovníci - kontakty:  

   
  Milena Rašková 
  kancelář 124 , I. patro, budoba B
  tel.: 267 093 640 
  email: milenar@praha10.cz
   
  Bc. Monika Kábele
  kancelář 127, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 264 
  email: monikab@praha10.cz
   
  Jana Nekolová
  kancelář 124, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 230 
  email: janan@praha10.cz  
   

  Darina Smičková, DiS.  
  kancelář 126, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 489 
  email: darinas@praha10.cz

   

  Pavel Veleman, DiS.
  kancelář 126, I. patro, budova B
  tel.: 267 093 292 
  email: pavelv@praha10.cz


   

   
   
    

  Adresář úřadu

  Životní situace

  Kategorie: Hledání v popisu:
  Vyhledat

   
  ipv6 ready

   
  Zavřít

  Hodiny pro veřejnost:

  Pondělí a středa
  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30

  Čtvrtek
  8:00 - 12:00
  (mimo odbor sociální, stavební, školství a kultury, životního prostředí, dopravy a rozvoje)

  Callcentrum:

  840 111 213
  Provoz 24 hod./denně

  Rychlý kontakt:

  Vršovická 68, 101 38 Praha 10
  Ústředna: 267 093 111

  Telefonní seznam zaměstnanců

  85% lidí na portále hledá právě toto. A co vy?
  Nechcete na portále trávit mládí? Chápeme, klikněte sem!
  Fulltextový vyhledávač je ta nejrychlejší cesta k informaci, kterou hledáte.
  Co nejčastěji hledáte, my přece víme…
  Každý měsíc pro vás pravidelně aktualizujeme to, co nejčastěji hledáte.
  Snadnější cesta než procházet menu, nevěříte?
  Jsme tu pro vás 24/7/365.
  Nemůžete to najít? Nevadí, my to najdeme rádi za vás…
  Nehledejte telefon. Napište nám!
  Do konce roku 2013 bylo v rámci projektu „Strom za každé narozené dítě" vysazeno 2 962 stromů. I na to se nás ptáte…
  V roce 2013 bylo na projekty „Město na míru" vynaloženo 331 565,5 Kč. I na to se nás ptáte…
  Na úřadě již nikdo není? Nevadí, my jsme tu pro vás 24/7/365.