Oddělení územního řízení

Oddělení vykonává činnost obecného stavebního úřadu ve smyslu stavebního zákona v kompetencích přenesených Statutem hl.m. Prahy na ÚMČ v oblasti územního řízení a v oblasti umisťování a povolování staveb pro reklamu a reklamních zařízení, staveb stánků a tržišť.

V rámci této činnosti v oblasti územního řízení s výjimkou případů Statutem hl.m.Prahy nesvěřených - tj.mimo světelné signalizační zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení:

 • vede samostatná územní řízení
 • vede zjednodušená územní řízení
 • vede společná územní a stavební řízení
 • stanoví technickou část obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • vydává územně plánovací informace
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • povoluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu v hl.m.Praze
 • povoluje prodloužení platnosti územních rozhodnutí
 • vydává kolaudační souhlas stavby
 • vydává písemný souhlas s užíváním stavby

Vydává stanoviska

 • sděluje stanoviska dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • sděluje stanoviska ke stavebním záměrům z hlediska územního plánu hl.m.Prahy pro zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001Sb.
 • spolupracuje s odbory MHMP zejména OST (stížnosti, odvolání, vyjádření, rozhodnutí)
 • spolupracuje s Katastrálním úřadem hl.m.Prahy (mapové podklady, vlastnická práva, sdělení, šetření) a dotčenými správními orgány

Ostatní činnosti:

 • vykonává kontrolní prohlídky staveb
 • zpracovává statistiku vydaných rozhodnutí a ostatních opatření
 • zajišťuje archivaci spisů a zpracované agendy

KONTAKTY

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Danuše Barochová A/502A 267 093 403 danuseb@praha10.cz vedoucí oddělení územního řízení
Eva Langová A502/B 267 093 529 evala@praha10.cz referent územního a společného řízení, sektor západ
Štěpánka Tajovská A/503 267 093 331 stepankat@praha10.cz referent územního a společného řízení
Václava Čermáková A/501 267 093 578 vaclavac@praha10.cz referent územního a společného řízení, sektor jih
Karolína Škachová A/502B 267 093 259 karolinas@praha10.cz referent územního a společného řízení, sektor sever
Hana Boušková A/503 267 093 605 hanabo@praha10.cz referent územního a společného řízení, stavby veřejných sítí, telekomunikační stavby
Hana Klimundová A/501 267 093 586 hanavi@praha10.cz referent územního a společného řízení, sektor východ
Marie Šavrdová A/521A 267 093 355 mariesa@praha10.cz referentka územního řízení a stavby pro reklamu

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready