Oddělení kontrolní

Oddělení provádí v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) kontrolu podnikatelských subjektů v mezích stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Kontroluje nebo dozoruje dodržování vybraných ustanovení:

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
 • zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu,
 • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
 • zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,
 • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
 • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
 • nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád,
 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Ukládá sankce za porušení uvedených právních norem formou příkazu na místě nebo řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přijímá, eviduje a zpracovává stížnosti, obsahově spadající do kompetencí živnostenských úřadů.

Náplň práce referátu speciálních kontrolních činností

 • zajišťuje koordinaci a podporu při zajištění speciálních kontrolních činností, zejména ve spolupráci s ostatními orgány státní správy
  

Vedoucí oddělení

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Personální obsazení

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready