Oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Charakteristika činnosti oddělení:

  • zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké a rybářské lístky
  • jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství) včetně speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č.13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích v platném znění, Statutu hl. m. Prahy a zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon a na úseku dopravy stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a Statutu hl.m.Prahy
  • dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, a vyhlášky hl. m. Prahy č.5/2001 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění
  • sleduje stav a rozvoj inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních a telefonních), veřejného osvětlení a kabelové televize v koordinaci s Magistrátem hl.m.Prahy
  

Vedoucí oddělení

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Lidé z oddělení

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready