Referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

 

Náplň práce referátu:

 • stanoví ve spolupráci s Policií ČR místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (tj. umístění dopravního značení a dopravního zařízení) mimo místní komunikace I. třídy   
 • vydává výjimku z místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích mimo místní komunikace I. třídy 
 • bere na vědomí umístění dopravního značení na neveřejných účelových komunikacích
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:
       a. audiovizuální tvorbu a umístění a provozování reklamních zařízení
       b. vyhrazené parkovací stání pro právnické a fyzické osoby
       c. vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
       d. umisťování kontejnerů na tříděný odpad
 • vydává závazná stanoviska k umístění reklamních a informačních zařízení při komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy) z hlediska prevence bezpečnosti provozu
 • povoluje zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
 • zpracovává podklady pro návrhy stavebních úprav komunikací MČ Praha 10 k realizaci z prostředků BESIP a předává je hlavnímu městu Praha
 •  povoluje umístění pevné překážky 
 • projednává s ROPIDem jízdní řády a trasy linek městské hromadné dopravy (MHD), vyjadřuje se k dopravnímu integrovanému systému (MHD, ČSAD, ČD...) a ke zřizování zastávek MHD včetně umísťování přístřešků
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
 • sleduje realizaci výstavby MIOS (městského informačního a orientačního systému) 
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu (vydává stavební povolení a ostatní opatření dle stavebního zákona na nově budované či rekonstruované komunikace) mimo místní komunikace I. třídy
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s odborem dopravy MHMP
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

 

vedoucí referátu: Jitka Čuřínová
kancelář A512a
tel.: 267 093 375, email: jitkac@praha10.cz

 • vyřizuje podněty obdržené prostřednictvím diskusního fóra, e-podatelnou a dalšími komunikačními cestami
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu (vydává stavební povolení a ostatní opatření dle stavebního zákona na nově budované či rekonstruované komunikace)
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro
 1. umisťování kontejnerů na tříděný odpad
 2. pro umístění a provozování reklamních zařízení
 • povoluje zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
 • vydává závazná stanoviska k umístění reklamních a informačních zařízení při komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy) z hlediska prevence bezpečnosti provozu
 • povoluje umístění pevné překážky 
 • zpracovává podklady pro návrhy stavebních úprav komunikací MČ Praha 10 k realizaci z prostředků BESIP a předává je hlavnímu městu Praha
 • sleduje realizaci výstavby MIOS (městského informačního a orientačního systému) 
 • projednává s ROPIDem a odborem dopravy MHMP jízdní řády a trasy linek městské hromadné dopravy (MHD), vyjadřuje se k dopravnímu integrovanému systému (MHD, ČSAD, ČD...) a ke zřizování zastávek MHD včetně umísťování přístřešků
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s odborem dopravy MHMP
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKO
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

 
referentka: Markéta Bejlková 
kancelář A512b
tel.: 267 093 379, fax: 267 312 465, email: Marketa.Bejlkova@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:

a. vyhrazené parkovací stání pro právnické a fyzické osoby

b. vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK 
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku


referent: Martin Kunc
kancelář A5112b
tel.: 267 093 460, email: martinku@praha10.cz

 • stanoví ve spolupráci s Policií ČR místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (tj. umístění dopravního značení a dopravního zařízení) mimo místní komunikace I. třídy na katastrálním území Strašnice, Záběhlice 
 • vydává výjimku z místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích mimo místní komunikace I. třídy
 • bere na vědomí umístění dopravního značení na neveřejných účelových komunikacích
 •  povoluje zvláštní užívání komunikací pro audiovizuální tvorbu
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK 
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

 

referentka: Ing. Simona Hrubá
kancelář A510a
tel.: 267 093 585, email: simonah@praha10.cz

 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu (vydává stavební povolení a ostatní opatření dle stavebního zákona na nově budované či rekonstruované komunikace)
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s odborem dopravy MHMP
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10