Referát komunikací

vedoucí referátu: Zdeněk Biskup
kancelář A510b
tel.: 267 093 493, email: zdenekb@praha10.cz

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • dodatečně povoluje zvláštní užívání komunikací pro stavební zábory a výkopy v důsledku haváriích na inženýrských sítí,
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro umístění restauračních zahrádek,
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti,
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

 

referent: Ing. Radim Skála
kancelář A509
tel,: 267 093 313, email: radims@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:
  1. zábory stavebního charakteru 
  2. dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR) včetně objížděk a uzavírek mimo místní komunikace I. třídy pro  katastrální území Strašnice,  Záběhlice a Malešice
  3. výkopy v chodnících
 • vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • sleduje postup dopravně-inženýrských staveb
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti  
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s MHMP
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku 

referent: Ing. Petr Janata
kancelář A509
tel.: 267 093 494, email: petrj@praha10.cz

 • vykonává stejnou činnost jako Ing. Radim Skála pro katastrální území Vršovice, Vinohrady, Michle

referentka: Anna Jordánová
kancelář A507a
tel.: 267 093 512, e-mail: annava@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:
  1. umístění pevných prodejních stánků 
  2. tržní místa (přenosné prodejní stánky a sezónní zboží)
  3. místo pro nabídku zboží
  4. kulturní nebo reklamní akce
  5. umístění laviček s reklamami
  6. umístění reklamních zařízení (typu A)
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OE 
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

Náplň práce referátu:

 • provádí státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy)¨
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro
  1. výkopy v chodníku
  2. umístění reklamních zařízení (typu "A")
  3. umístění laviček s reklamami
  4. umístění restauračních zahrádek
  5. zábory stavebního charakteru 
  6. dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR) včetně objížděk a uzavírek mimo místní komunikace I. třídy
  7. umístění pevných a přenosných prodejních stánků
  8. tržní místo
  9. místo pro nabídku zboží
  10. kulturní nebo reklamní akce 
  11. dodatečně povoluje zvláštní užívání komunikací pro havarijní výkopy inženýrských sítí
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti  
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK
 • sleduje postup dopravně-inženýrských staveb
 • vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s MHMP
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10