Referát ochrany ovzduší a zvířat

vedoucí referátu: Ing. Alena Růžičková
kancelář B 503
tel.: 267 093 483, email: alenar@praha10.cz

Řídí a koordinuje práci referátu.

·         zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

·         vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší

·         poskytuje informace o dotacích na přeměnu topných zdrojů

·         řeší stížnosti na znečišťování ovzduší z malých stacionárních zdrojů

referentka: Bc. Petra Bartolotti, DiS.
kancelář B 504
Tel.: 267 093 480, email: petrav@praha10.cz

lovecké a rybářské lístky, ochrana zvířat, ochrana ZPF

·       zabývá se ochranou ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

·         vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář)

·         vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF

·         vydává rybářské lístky

·         vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci

·         zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků

·         eviduje výstavy, trhy, soutěže zvířat - dle zákona č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

·         eviduje stanoviště včelstev

·         podává informace o prokazování původu chráněných zvířat

referentka: Ing. Hana Pechová
kancelář B504
Tel.: 267 093 372, email: hana.pechova@praha10.cz

ochrana zvířat, ochrana ovzduší

·         řeší přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání

·         zajišťuje umístění zvířat v souladu s § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

·         vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ovzduší,

·         provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší

·         poskytuje informace o dotacích na přeměnu topných zdrojů

Náplň práce referátu:

·         zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.

·         vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší

·         vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář)

·         vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF

·         zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zák. č. 246/1992 Sb.,

·         vydává lovecké lístky

·         vydává rybářské lístky

·         vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje

 

  
Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 alena.ruzickova@praha10.cz vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hana Pechová B/504 267 093 372267 093 372 hana.pechova@praha10.cz referent ochrany ovzduší
Petra Bartolotti B/504 267 093 480267 093 480 petra.bartolotti@praha10.cz referent ref. ochrany zvířat
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 alena.ruzickova@praha10.cz vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready