Aktuality

Finanční dary dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením

Městská část Praha 10 podporuje integraci dětí s těžkým zdravotním postižením do běžného života, a proto od roku 2004 poskytuje finanční dary dětem, které jsou těžce zdravotně postižené, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10.

Finanční dary dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením

Výše jednoho finančního daru (za každé pololetí) činí 10 000 Kč v případě, že dítě plní školní docházku ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením a 22 500 Kč v případě, že dítě plní školní docházku ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením. O výši finančního daru rozhoduje Rada městské části Praha 10. Finanční dary jsou aktuálně poskytovány dle zásad, které schválila Rada MČ Praha 10 v červnu 2016.

Žádost o finanční dar za 1. pololetí školního roku 2016/2017 je možné podat do 31. 1. 2017 do podatelny ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10.

Zásady a žádost o poskytnutí finančního daru naleznete na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10 – www.desitkapomaha.cz – rubrika „Projekty MČ“ – „Finanční dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením“.  

Odkaz: http://socialniportal.praha10.cz/socialni-a-zdravotni-oblast/oblast-socialni/projekty-mc-v-socialni-oblasti/financni-dary-pro-deti-s-tezkym-zdravotnim-postizenim.aspx

Více informací Vám poskytne Bc. Petra Frantlová, oddělení sociální práce odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10, tel. 267 093 489, e-mail:petran@praha10.cz.

Nejnovější články

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready