Veřejné zakázky

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích je ojedinělým nástrojem, kterým m.č. Praha 10 umožňuje občanům Prahy 10 kontrolovat výkon správy majetku m.č. Praha 10  a vlastním přičiněním přispět k transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.Před každým hodnocením nabídek je z Registru vylosován člen hodnotící komise a jeho tři náhradníci. Vylosovaný občan je následně kontaktován pracovníky Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, zda má o členství v komisi zájem a může se jejího jednání zúčastnit. Pokud se tohoto občana nepodaří zastihnout nebo členství odmítne, je kontaktován náhradník atd.
Zástupce občanů má v hodnotící komisi stejné postavení se všemi právy a povinnostmi jako ostatní členové komise z řad zastupitelů m. č. Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10. Mandát člena Registru trvá vždy 2 roky. Výběrové řízení na doplnění Registru se koná tradičně na podzim každého roku a řádně přihlášení občané jsou do Registru zařazeni od 1. ledna následujícího roku.

K 31.12. 2017 končí mandát 12 členům Registru zástupců občanů. Z tohoto důvodu městská část Praha 10 na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č.768 ze dne 5.10. 2017
vyhlašuje
výběrové řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek.

 

Přihlášky jsou k dispozici v Informační kanceláři ÚMČ Praha 10 nebo si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu.

Přihlášky je třeba podat nejpozději do 27. 11. 2017 do 9:00 hodin v podatelně ÚMČ Praha 10.

Podrobnější informace naleznete v podmínkách výběrového řízení (ke stažení níže).

Soubory ke stažení:

V případě Vašich dotazů ohledně Registru zástupců občanů se můžete obrátit na paní Romanu Fejfarovou, tel. 267093474, e-mail: Romanaf@praha10.cz z Odboru majetkoprávního.

 

Zadávání veřejných zakázek

Městská část Praha 10 postupuje při zadávání veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Povinně uveřejňované informace o veřejných zakázkách jsou umístěny na Profilu zadavatele.

Profil zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1) písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, má městská část Praha 10 zřízen na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10.


  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready