Veřejné zakázky

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek

 

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích je ojedinělým nástrojem, kterým m.č. Praha 10 umožňuje občanům Prahy 10 kontrolovat výkon správy majetku m.č. Praha 10  a vlastním přičiněním přispět k transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.

Před každým hodnocením nabídek je z Registru vylosován člen hodnotící komise a jeho tři náhradníci. Vylosovaný občan je následně kontaktován pracovníky Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, zda má o členství v komisi zájem a může se jejího jednání zúčastnit. Pokud se tohoto občana nepodaří zastihnout nebo členství odmítne, je kontaktován náhradník atd.

Zástupce občanů má v hodnotící komisi stejné postavení se všemi právy a povinnostmi jako ostatní členové komise z řad zastupitelů m. č. Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10. Mandát člena Registru trvá vždy 2 roky. Výběrové řízení na doplnění Registru se koná tradičně na podzim každého roku a řádně přihlášení občané jsou do Registru zařazeni od 1. ledna následujícího roku.

K 31. 12. 2015 končí mandát 18 členům Registru zástupců občanů. Z tohoto důvodu městská část Praha 10 na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 895 ze dne  6. 10. 2015.

vyhlašuje

výběrové řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek.

Přihlášky jsou k dispozici v Informační kanceláři ÚMČ Praha 10 nebo si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu.

Přihlášky je třeba podat nejpozději do 13. 11. 2015 do  9:00 hod v podatelně ÚMČ Praha 10.

Podrobnější informace naleznete v podmínkách výběrového řízení.

Soubory ke stažení:

Podmínky výběrového řízení

Přihláška

 

V případě Vašich dotazů ohledně Registru zástupců občanů se můžete obrátit na paní Romanu Fejfarovou, tel. 267093474, e-mail: RomanaF@praha10.cz z Odboru majetkoprávního.


 

 

Zadávání veřejných zakázek

Městská část Praha 10 postupuje při zadávání veřejných zakázkách dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Povinně uveřejňované informace o veřejných zakázkách jsou umístěny na Profilu zadavatele.

Profil zadavatele ve smyslu § 17 odst. 1) písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, má městská část Praha 10 zřízen na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10.


 

 

Veřejné zakázky 2010

V roce 2010 m.č. Praha 10 zadala celkem 10 veřejných zakázek nikoliv malého rozsahu. 

Informace o veřejných zakázkách za rok 2010

Veřejné zakázky 2009

V roce 2009 m.č. Praha 10 zadala celkem 6 veřejných zakázek nikoliv malého rozsahu. 

Informace o veřejných zakázkách za rok 2009

  

Adresář úřadu

Vyhledat