Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3085)

Datum přijetí: 14.12.2017
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 988

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelových investičních dotací HMP na akce na rok 2017:

 

a)rekonstrukce veřejně přístupného hřiště Tuchorazská

aa)  zvýšení příjmu:

Zvýšení paragrafu Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, položky Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi

Rekonstrukce hřiště Tuchorazská

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1082

6330

4137

000000084

0080662000000

3 000

 

ab)  zvýšení výdaje:

Zvýšení paragrafu Využití volného času dětí a mládeže; položky Budovy, haly a stavby

Rekonstrukce hřiště Tuchorazská

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0482

3421

6121

000000084

0080662213036

3 000

 

 

 

- 2 -

 

 

b)rekonstrukce veřejně přístupného hřiště Gollova

ba)  zvýšení příjmu:

Zvýšení paragrafu Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, položky Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi

Rekonstrukce hřiště Gollova

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1082

6330

4137

000000084

0080664000000

4 900

 

bb)  zvýšení výdaje:

Zvýšení paragrafu Využití volného času dětí a mládeže; položky Budovy, haly a stavby

Rekonstrukce hřiště Gollova

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0482

3421

6121

000000084

0080664213036

4 900

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-128238/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10