Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1042 na akci „Stavební úpravy prostoru Klubu pro matky s dětmi v BD Malešice, Praha 10“

Datum přijetí: 14.12.2017
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 989

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1042 na akci „Stavební úpravy prostoru Klubu pro matky s dětmi v BD Malešice, Praha 10“, se společností KARGEA, s. r. o., Třebízského 1372/3, Praha 2, IČ: 273 64 836, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

 

Termín: 20. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-126841/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10