Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 - Vnitřní správa

Datum přijetí: 14.12.2017
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 990

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

mezipoložkový přesun

 

a)snížení paragrafu Činnost místní správy

aa)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5136

000013011

 

-2,3

 

ab)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Drobný hm. dlouhodobý majetek, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5137

000013011

 

-197,3

 

ac)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Nákup materiálu, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5139

000013011

 

-84

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

ad)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Studená voda, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5151

000013011

 

-20

 

ae)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Teplo, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5152

000013011

 

-80

 

af)   snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Elektrická energie, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5154

000013011

 

-80

 

ag)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Pohonné hmoty a maziva, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5156

 000013011

 

  • 17,3

 

ah)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Služby telekomunikací, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5162

 000013011

 

  • 48,6

 

ai)   snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Služby školení a vzdělávání, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5167

000013011

 

-65,5

 

aj)   snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Nákup ostatních služeb, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5169

000013011

 

-17,3

 

 

 

- 3 -

 

 

ak)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Cestovné, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5173

000013011

 

-31,7

 

al)   snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Náhrady mezd v době nemoci, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5424

000013011

 

-11

 

 

 

 

am)    snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Služby školení a vzdělávání, ÚZ - Sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5167

000013015

 

-50

 

an)  snížení paragrafu Volby do parlamentu ČR a položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5901

   

-109

 

ao)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5137

   

-625

 

ap)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Programové vybavení

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

6111

 

0000000217022

-1,820

 

b)zvýšení paragrafu Činnost místní správy

ba)  zvýšení paragrafu Činnost místní správy a položky Platy zaměstnanců v prac. poměru, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5011

 000013011

 

+ 408

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

bb)  zvýšení paragrafu Činnost místní správy a položky Pojistné sociální zabezpečení, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5031

 000013011

 

+ 182

 

bc)  zvýšení paragrafu Činnost místní správy a položky Pojistné na zdravotní pojištění, ÚZ - Sociálně právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5032

 000013011

 

+ 65

 

bd)  zvýšení paragrafu Činnost místní správy a položky Platy zaměstnanců v prac. poměru, ÚZ - Sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5011

000013015

 

+ 50

 

be)  zvýšení paragrafu Volby do parlamentu ČR a položky Ostatní osobní výdaje

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6114

5021

   

+ 109

 

bf)  zvýšení paragrafu Činnost místní správy a položky Konzultační, porad. a právní služby

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5166

 

 

+ 617

 

bg)  zvýšení paragrafu Činnost místní správy a položky Poskytnuté nei. přísp. a náhrady

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5192

 

 

+ 8

 

bh)  snížení paragrafu Činnost místní správy a položky Programové vybavení

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

6111

 

0000000217023

+ 1,820

 

  1. ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

  1. zajistit mezipoložkový přesun dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

- 5 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Anotace:         hospodářská správa; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Ing. Floriánová, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-128085/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10