Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu záměru na rekonstrukci podlah a instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice

Datum přijetí: 14.12.2017
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 991

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

schvaluje

a)záměr na rekonstrukci podlah a instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)návrhDohody o spolufinancování stavebních úprav v objektu Léčebny dlouhodobě nemocných, Oblouková 7, 101 00 Praha 10 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    vyhlásit zjednodušené podlimitní řízení na realizaci rekonstrukce podlah a instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice

 

Termín: 15. 1. 2018

 

podepsat Dohodu o spolufinancování stavebních úprav v objektu Léčebny dlouhodobě nemocných, Oblouková 7, 101 00 Praha 10 schválenou v bodě I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2018

 

 

- 2 -

 

 

2. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

2.1.    zajistit v příjmové části rozpočtu pro rok 2018 odvody z odpisů od příspěvkové organizace LDN ve výši 4 000 tis. Kč

 

Termín: 31. 3. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo; zdravotnictví

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP; Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-127782/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10