Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 042 - EU a v rámci odvětví 0042 - EU

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 998

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0042 - EU a v rámci odvětví 0042 - EU

 

a)snížení

aa)  snížení paragrafu Základní školy a položky Konzultační, poradenské a právní služby

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5166

   

- 19,8

 

ab)  snížení paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Služby peněžních ústavů s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR, ORG 0010514 - Místní akční plán, podíl MČ bez ÚZ a ORG

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5163

103533063

0010514000000

-1,0

0442

3299

5163

103133063

0010514000000

-1,0

0442

3299

5163

 

 

-0,5

                 

 

 

 

- 2 -

 

 

b)zvýšení

ba)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Ostatní osobní výdaje - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5021

 

 

10,9

 

bb)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5031

 

 

2,2

 

bc)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5032

 

 

0,8

 

bd)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Nákup materiálu - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5139

 

 

0,5

 

be)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Konzultační, poradenské a právní služby s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR, ORG 0010514 - Místní akční plán, podíl MČ bez ÚZ a ORG - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5166

103533063

0010514000000

1,0

0442

3299

5166

103133063

0010514000000

1,0

0442

3299

5166

 

 

3,5

 

bf)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Nákup ostatních služeb - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5169

 

 

1,2

 

 

 

- 3 -

 

 

bg)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Pohoštění - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5175

 

 

1,2

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Mottlová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-129896/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10