Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 - EU (RO 2137)

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 999

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 - EU (RO 2137):

 

a)zvýšení

Zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy s ÚZ 000033063; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1042

6330

4137

000033063

0010514000000

374,1

 

b)zvýšení

ba)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Ostatní osobní výdaje s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5021

103533063

0010514000000

109,2

0442

3299

5021

103133063

0010514000000

98,3

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5031

103533063

0010514000000

22,1

0442

3299

5031

103133063

0010514000000

19,8

 

bc)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5032

103533063

0010514000000

7,9

0442

3299

5032

103133063

0010514000000

7,2

 

bd)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Nákup materiálu s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5139

103533063

0010514000000

0,6

0442

3299

5139

103133063

0010514000000

0,4

 

be)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Konzultační, poradenské a právní služby s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5166

103533063

0010514000000

42,0

0442

3299

5166

103133063

0010514000000

38,0

 

bf)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Nákup ostatních služeb s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5169

103533063

0010514000000

13,9

0442

3299

5169

103133063

0010514000000

12,5

 

 

 

- 3 -

 

 

bg)  zvýšení výdajové části paragrafu Ostatní záležitosti vzdělávání a položky Pohoštění s ÚZ 103533063 - podíl EU, s ÚZ 103133063 - podíl SR; ORG 0010514 - Místní akční plán

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0442

3299

5175

103533063

0010514000000

1,2

0442

3299

5175

103133063

0010514000000

1,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Mottlová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-129698/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10