Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2136)

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 1000

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na úpravu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2136):

 

a)zvýšení

Zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje s ÚZ 000013014 - Školní obědy dostupné pro každé dítě; ORG 0010315

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

5347

000013014

0010315000000

240,20

 

b)snížení

ba)  snížení příjmové části paragrafu Mateřské školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů s ÚZ 000013014 - Školní obědy dostupné pro každé dítě; ORG 0010315

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

2229

000013014

0010315000000

- 31,00

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  snížení příjmové části paragrafu Základní školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů s ÚZ 000013014 - Školní obědy dostupné pro každé dítě; ORG 0010315

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

2229

000013014

0010315000000

- 209,20

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést úpravu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Mottlová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-124674/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready