Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 1001

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

schvaluje

Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované CSOP v Praze 10, p. o., který je přílohou č. 3 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1.    podepsat Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 20. 12. 2017

 

2. Ing. Černému, řediteli CSOP, p. o.

2.1.    využít dotaci v souladu s „Pravidly dotačního řízení hl. m. Prahy pro rok 2017 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy“ a v souladu s veřejnoprávní smlouvou DVS/04/03/006137/2017 včetně dodatku č. 1 a č. 2

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast; zřízené organizace

Provede:         Ing. Novák, starosta; Ing. Černý, řed. Centra SOP, p. o.

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-128754/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10