Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v roce 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3108)

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 1002

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v roce 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3108) dle následující tabulky:

 

a)zvýšení

Zvýšení příjmové části z § Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6330

4137

000013305

+ 8 253

 

b)zvýšení

ba)zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Domovy pro seniory a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ - Podpora sociálních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4350

5336

000013305

+ 5 252

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ - Podpora sociálních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4351

5336

000013305

+ 995

bc)zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ - Podpora sociálních služeb

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4357

5336

000013305

+ 1 784

 

bd)zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ - Podpora sociálních služeb

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4359

5336

000013305

+ 222

 

 

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; rozpočet; sociální oblast; zřízené organizace

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-130074/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready