Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o činnosti Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rady městské části Praha 10 (KRB)

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 1003

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

bere na vědomí

informaci o činnosti Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rady městské části Praha 10 (KRB), dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

souhlasí

s doporučeními Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rady městské části Praha 10 (KRB), uvedenými v důvodové zprávě předloženého materiálu

 

ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    bez zbytečného odkladu prověřit problematiku autorských práv k budově ÚMČ Praha 10 a v případě potřeby zajistit potřebný souhlas nositele autorských práv k budově ÚMČ Praha 10

 

Kontrolní termín: 1. 2. 2018

 

definovat obecné technické standardy budovy ÚMČ Praha 10 po rekonstrukci a tyto předložit Radě MČ Praha 10 ke schválení

 

Termín: 22. 2. 2018

 

 

- 2 -

 

 

2. Ing. Floriánové, vedoucí OHS

2.1. ve spolupráci s OŽD aktualizovat prostorové (kapacitní) požadavky na novou podobu budovy ÚMČ Praha 10 a tyto předložit Radě MČ Praha 10 ke schválení

 

Termín: 22. 2. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., předs. KRB

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP; Ing. Floriánová, ved. OHS

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Pek, S.E., předs. KRB

Číslo tisku:      P10-130383/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10