Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu rozpočtu v ORJ 91

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 1004

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

schvaluje

a)snížení

Snížení finančních prostředků na paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

- 1 340

 

 

b)zvýšení

ba)  zvýšení finančních prostředků na paragrafu Zastupitelstva obcí a položky Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6112

5023

1 000

 

 

 

 

bb)  zvýšení finančních prostředků na paragrafu Zastupitelstva obcí a položky Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6112

5031

250

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

bc)  zvýšení finančních prostředků na paragrafu Zastupitelstva obcí a položky Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6112

5032

90

 

 

 

 

ukládá

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.zajistit mezipoložkový přesun dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet; samospráva

Provede:         Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Ing. Floriánová, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-129519/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10