Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozpracování usnesení 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 8. prosince 2017

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 1005

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

ukládá

 

k usnesení 18/1/2017

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 18/2/2017

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 18/3/2017

1. Mgr. Staňkovi, pověřenému ved. OBN

1.1.    zajistit podepsání nájemní smlouvy na startovací byt č. 806 v BD Malešice v souladu s bodem I. usnesení ZMČ č. 18/3/2017

 

Termín: 31. 1. 2018

 

k usnesení 18/4/2017

není třeba rozpracovat, bylo uloženo přímo JUDr. PhDr. Choděrovi, předsedovi VČO

 

 

- 2 -

 

 

k usnesení 18/5/2017

2. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

2.1.    zajistit přípravu a průběh jednotlivých výběrových řízení na prodej volných  bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 materiálu předloženého ZMČ, nacházejících se v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách, jednotlivě formou elektronické aukce, dle bodu II. usnesení ZMČ č. 18/5/2017

 

Kontrolní termín: 31. 12. 2018

 

k usnesení 18/6/2017

3. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

3.1.    uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. usnesení ZMČ č. 18/6/2017

 

Termín: 30. 3. 2018

 

k usnesení 18/7/2017

4. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

4.1.    zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/7/2017

 

Termín: 31. 1. 2018

 

4.2.    uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovitosti - Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/7/2017

 

Termín: 31. 3. 2018

 

k usnesení 18/8/2017

5. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

5.1.    uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II.  usnesení ZMČ č. 18/8/2017

 

Termín: 31. 3. 2018

 

k usnesení 18/9/2017

6. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

6.1.    zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem BEDEKA, IČ: 251 07 593, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/9/2017

 

Termín: 28. 2. 2018

 

 

- 3 -

 

 

k usnesení 18/10/2017

7. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

7.1.    zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Žinkovská 1849 a 1850, IČ: 630 83 655, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/10/2017

 

Termín: 28. 2. 2018

 

k usnesení 18/11/2017

8. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

8.1.    zajistit podepsání kupní smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 4390/24 zapsanými na LV č. 1838 v k. ú. Strašnice, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/11/2017

Termín: 28. 2. 2018

 

k usnesení 18/12/2017

9. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

9.1.    zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 1262 vedeném pro k. ú. Vršovice dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/12/2017

 

Termín: 30. 4. 2018

 

k usnesení 18/13/2017

10. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

10.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy se společností PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485  dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/13/2017

 

Termín: 30. 6. 2018

 

k usnesení 18/14/2017

11. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

11.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Estonská 11, IČ: 257 27 745  dle bodu I. usnesení ZMČ č. 18/14/2017

 

Termín: 30. 4. 2018

 

k usnesení 18/15/2017

12. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

12.1.  informovat vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. 4389/6, k. ú. Strašnice, o usnesení ZMČ č. 18/15/2017

 

Termín: 26. 1. 2018

 

 

- 4 -

 

 

k usnesení 18/16/2017

13. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

13.1.  informovat vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. 2445/2, k. ú. Strašnice, o usnesení ZMČ č. 18/16/2017

 

Termín: 19. 1. 2018

 

k usnesení 18/17/2017

úkol uvedený v návrhu usnesení s označením 1.1. není třeba rozpracovat, byl uložen přímo Ing. Novákovi, starostovi

 

14. Mgr. Počarovskému, uvolněnému členu RMČ

14.1.  zajistit rozhodnutí RMČ o dalších dodatcích k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 v návaznosti na případné nové návrhy hlavního města Prahy

 

Termín: 31. 12. 2017

 

k usnesení 18/18/2017

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 18/19/2017

není třeba přijímat další opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

- 5 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Anotace:         samospráva

Provede:         Mgr. Staněk, pověřený ved. OBN; Ing. Koucký, ved. OMP; Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Na vědomí:     OMP; OBN

Garant:            Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:      P10-128008/2017

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready