Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3696      nové hledání >>>
Strana 1 z 74První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
28.6.2018 548 13 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o zkrácení výpovědní doby z bytu (pí *************, Ruská 1313/194, 100 00 Praha 10, ze dne 18. 6. 2018)
Rada
28.6.2018 547 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7004) Rada
28.6.2018 546 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Výměna podhledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova“ Rada
28.6.2018 545 13 k návrhu na finanční vyrovnání za stavební úpravy bytu č. 18, na základě Smlouvy o provedení stavebních úprav v objektu č. p. 1304, v k. ú. Strašnice, ulice V Předpolí č. o. 3, Praha 10, bývalému nájemci Rada
28.6.2018 544 13 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
28.6.2018 543 13 k návrhu na zrušení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb“ Rada
28.6.2018 542 13 k návrhu na zahájení procesu nezbytného pro uplatnění smluvních pokut vůči společnosti Program bydlení, a. s., na základě porušení smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení ze dne 14. 4. 2014 Rada
28.6.2018 541 13 k návrhu na uzavření smlouvy na krátkodobý pronájem nebytového prostoru Rada
28.6.2018 540 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech v záměru prodeje Rada
28.6.2018 539 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
28.6.2018 538 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
28.6.2018 537 13 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
28.6.2018 536 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2018 (RO 8006 a 8007) Rada
28.6.2018 535 13 k návrhu na zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho nevyhovujícího stavu“ Rada
28.6.2018 534 13 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7004) Rada
28.6.2018 533 13 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu projektů ve vybraných sociálních oblastech v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3093) Rada
28.6.2018 532 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna HDV, oprava elektroinstalace společných prostor a slaboproudých rozvodů bytových domů Průběžná 64/1942, Průběžná 66/1943, Průběžná 68/1944 a Průběžná 70/1945, Praha 10 Strašnice“ Rada
28.6.2018 531 13 k návrhu na uplatnění bankovní záruky vystavené Československou obchodní bankou, a. s., předloženou společností MASÁK & PARTNER, s. r. o., IČO 270 86 631 v rámci VZ „Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10“ Rada
28.6.2018 530 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna HDV, oprava elektroinstalace společných prostor a slaboproudých rozvodů bytových domů Ruská 194 a Ruská 196, Praha 10 Vršovice“ Rada
28.6.2018 529 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce osobního výtahu BD K Louži 5, Praha 10 - Vršovice a BD Přípotoční 21, Praha 10 - Vršovice“ Rada
28.6.2018 528 13 k návrhu na poskytnutí jiného obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
28.6.2018 527 13 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
28.6.2018 526 13 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 24. Rada
28.6.2018 525 13 k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce podlah a instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice“ a schválení záměru vyhlášení dvou nových zjednodušených podlimitních řízení Rada
28.6.2018 524 13 k návrhu na vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu koordinátora BOZP“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
28.6.2018 523 13 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením Rady MČ Praha 10 č. 105 ze dne 23. 2. 2018 k informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ Rada
28.6.2018 522 13 k návrhu na uzavření smluv o nájmu služebních bytů ve školách Rada
28.6.2018 521 13 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Karla Čapka Rada
28.6.2018 520 13 k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ Rada
28.6.2018 519 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2058) Rada
28.6.2018 518 13 k návrhu na zplnomocnění Ing. arch. Pavla Bednaříka k jednání za MČ Praha 10 při povolování stavby „Zpevněná stání pro nádoby na tříděný odpad v ulici Dvouletky, Praha 10“ Rada
28.6.2018 517 13 k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce vody pro sportoviště Tuchorazská Rada
28.6.2018 516 13 k návrhu časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 Rada
28.6.2018 515 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2018 (RO 3061) Rada
28.6.2018 514 13 k žádosti Základní školy Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
28.6.2018 513 13 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
28.6.2018 512 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0061 - Kultura a projekty Rada
28.6.2018 511 13 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru občanskosprávního (OOS) ÚMČ Praha 10 Rada
28.6.2018 510 13 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 Rada
28.6.2018 509 13 k návrhu na vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu technického dozoru“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
28.6.2018 508 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0042 - EU (MAP) Rada
28.6.2018 507 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 - EU (RO 2064) Rada
28.6.2018 506 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
28.6.2018 505 13 k návrhu na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ Rada
28.6.2018 504 13 k informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., za I. čtvrtletí 2018 Rada
28.6.2018 503 13 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za I. čtvrtletí 2018 Rada
28.6.2018 502 13 k návrhu na zrušení bankovního účtu k čerpání finančních prostředků z projektu EU - revitalizace parku U Vršovického nádraží Rada
28.6.2018 501 13 k návrhu na zrušení bankovních účtů k čerpání finančních prostředků z projektu EU - revitalizace Malešického parku Rada
28.6.2018 500 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 806/494 v k. ú. Malešice, parc. č. 3015/8 a 3016/11 v k. ú. Michle, parc. č. 4322/10 v k. ú. Strašnice a parc. č. 3030/7 v k. ú. Vinohrady ve vlastnictví HMP za pozemky ve vlastnictví DPP Rada
28.6.2018 499 13 k návrhu na rozpracování usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 11. června 2018 Rada
Strana 1 z 74První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready