Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3409      nové hledání >>>
Strana 1 z 69První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
11.4.2018 261 4 k návrhu na zplnomocnění firmy ARW pb, s. r. o., k projednání projektu „Rekonstrukce dětského hřiště Vrátkovská“ Rada
11.4.2018 260 4 k návrhu na jmenování členů školských rad základních škol v Praze 10 - za zřizovatele (pro období od 18. 4. 2018 do 17. 4. 2021) Rada
11.4.2018 259 4 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720902947 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
11.4.2018 258 4 k návrhu na změnu ve složení Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV), Komise bezpečnostní (KB) a Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21 (KZP10-MA21) Rady městské části Praha 10 Rada
5.4.2018 257 7 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0042 - EU (MAP) Rada
5.4.2018 256 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2013) Rada
5.4.2018 255 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2010) Rada
5.4.2018 254 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (Aktivní město) Rada
5.4.2018 253 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0061 - Kultura a projekty Rada
5.4.2018 252 7 k návrhu na schválení vzorů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace od MČ Praha 10 v roce 2018 a schválení vzorů dodatků veřejnoprávních smluv pro pokračující dvouleté a víceleté dotace z roku 2017 Rada
5.4.2018 251 7 k návrhu na zapojení ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 10 do projektu MHMP financovaného z OP Potravinové a materiální pomoci - Školní obědy dostupné pro každé dítě III. Rada
5.4.2018 250 7 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou v Mateřské škole Tolstého Rada
5.4.2018 249 7 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2018 - v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3003) Rada
5.4.2018 248 7 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v roce 2018 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3012) Rada
5.4.2018 247 7 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci Rada
5.4.2018 246 7 k informaci o průběhu a ukončení projektu „Stop nelegálním graffiti na Praze 10“ Rada
5.4.2018 245 7 k návrhu na vyhlášení 24. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
5.4.2018 244 7 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 24 Rada
5.4.2018 243 7 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 ÚP HMP a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území Rada
5.4.2018 242 7 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 ke změně Z 2876/00 projednávané v rámci celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Rada
5.4.2018 241 7 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 ke změně Z 2904/00 projednávané v rámci celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Rada
5.4.2018 240 7 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „Spořilovská spojka - zakrytí“ Rada
5.4.2018 239 7 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
5.4.2018 238 7 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
5.4.2018 237 7 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
5.4.2018 236 7 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
5.4.2018 235 7 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
5.4.2018 234 7 k návrhu na valorizaci částek za nájem nebytových prostor a prostor v ostatních zvláštních objektech pronajímaných MČ Praha 10 v roce 2018 Rada
5.4.2018 233 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
5.4.2018 232 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81 k. ú. Malešice - Praha 10“ Rada
5.4.2018 231 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 Rada
5.4.2018 230 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 Rada
5.4.2018 229 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
5.4.2018 228 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Rada
5.4.2018 227 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 Rada
5.4.2018 226 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 Rada
5.4.2018 225 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Rada
5.4.2018 224 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Rada
5.4.2018 223 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100 Rada
5.4.2018 222 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987 Rada
5.4.2018 221 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Rada
5.4.2018 220 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Rada
5.4.2018 219 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510 Rada
5.4.2018 218 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace Rada
5.4.2018 217 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 Rada
5.4.2018 216 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace Rada
5.4.2018 215 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace Rada
5.4.2018 214 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace Rada
5.4.2018 213 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace Rada
5.4.2018 212 7 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 - Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474 Rada
Strana 1 z 69První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready