Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3989      nové hledání >>>
Strana 1 z 80První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
4.10.2018 841 18 k návrhu na uložení podpisu smluv na realizaci veřejné zakázky „Vypracování krizového plánu objektu ÚMČ Praha 10“ Rada
4.10.2018 840 18 k návrhu na schválení prodeje vyřazeného POE Rada
4.10.2018 839 18 k návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s MV ČR na nákup licencí společnosti Microsoft Rada
4.10.2018 838 18 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 9136, 8100 a 8211 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
4.10.2018 837 18 k návrhu na uložení podpisu smluv na realizaci veřejné zakázky „Zajištění autobusové přepravy osob Praha 10 - Janské Lázně a zpět“ Rada
4.10.2018 836 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl“ Rada
4.10.2018 835 18 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace Rada
4.10.2018 834 18 k návrhu na uzavření smlouvy Vybudování cyklostezky Křenická a mezipoložkový přesun v odvětví 0031 - Doprava Rada
4.10.2018 833 18 k návrhu na vyhodnocení Programového prohlášení Rady městské části Praha 10 za část volebního období srpen 2016 - říjen 2018 Rada
4.10.2018 832 18 k návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - II. etapa, uzavřené dne 23. 12. 2009 se společností Vršovická zdravotní, a. s. Rada
4.10.2018 831 18 k návrhu na schválení 8. vydání instrukce QI 55-01-02 Podpisový řád ÚMČ Praha 10 Rada
4.10.2018 830 18 k návrhu na změnu Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Rada
4.10.2018 829 18 k návrhu na zrušení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb“ Rada
4.10.2018 828 18 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2125) Rada
4.10.2018 827 18 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 8. 8. 2018 do 17. 9. 2018) Rada
4.10.2018 826 18 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 19. 7. 2018 do 11. 9. 2018) Rada
4.10.2018 825 18 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad turnajem PREMIER CUP 2018 pořádaným SK Slavia Praha - fotbal, a. s. Rada
4.10.2018 824 18 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
4.10.2018 823 18 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
4.10.2018 822 18 k návrhu na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice Rada
4.10.2018 821 18 k návrhu na zrušení zvláštních podmínek pro správu a nakládání s pozemkem parc. č. 1958/6, k. ú. Vršovice, který je svěřen městské části Praha 10 od hl. m Prahy Rada
4.10.2018 820 18 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018 Rada
4.10.2018 819 18 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DOT/04/03/006916/2018 Rada
4.10.2018 818 18 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 Rada
4.10.2018 817 18 k návrhu na souhlas se zápisem soukromé školy Naše škola Praha, s. r. o., do rejstříku škol a školských zařízení Rada
4.10.2018 816 18 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
4.10.2018 815 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2018 - II v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3144) Rada
4.10.2018 814 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v roce 2018 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3147) Rada
4.10.2018 813 18 k návrhu na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019-2020 Rada
4.10.2018 812 18 k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 Rada
4.10.2018 811 18 k návrhu na schválení 6. vydání instrukce QI 42-02-02 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada
4.10.2018 810 18 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
20.9.2018 809 17 k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 Rada
20.9.2018 808 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0223 na akci „Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ PRAHA 10 a jejich servis“ Rada
20.9.2018 807 17 k návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1035 na akci „Oprava střechy bytového domu Sámova 18 a Volyňská 12 a 20, Praha 10“ Rada
20.9.2018 806 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0783 na akci „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Brigádníků a rekonstrukce části rozvodů ZTI ZŠ Brigádníků, Praha 10“ Rada
20.9.2018 805 17 k návrhu na připojení MČ Praha 10 k Memorandu za ochranu Trojmezí Rada
20.9.2018 804 17 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
20.9.2018 803 17 k návrhu na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice Rada
20.9.2018 802 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce polikliniky Malešice“ Rada
20.9.2018 801 17 k návrhu na zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení „Technický pasport objektů mateřských škol na Praze 10“ Rada
20.9.2018 800 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD objektu, Moskevská 374/27, 100 00, Praha 10 - Vršovice“ Rada
20.9.2018 799 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A PLYNU - BD RUSKÁ 562/20, 101 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE“ Rada
20.9.2018 798 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna potrubí ZTI v ul. Černická 1964/7 a Černická 1965/9, 100 00 PRAHA 10, Strašnice a Tejnická 486/12, 100 00 PRAHA 10, Strašnice“ Rada
20.9.2018 797 17 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením Rady MČ Praha 10 č. 279 ze dne 19. 4. 2018 k návrhu záměru na optimalizaci využití tepelného hospodářství svěřeného městské části Praha 10 Rada
20.9.2018 796 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0727 na akci „BYTOVÝ DŮM MALEŠICE Praha 10 - Malešice, Počernická 524/64, č. parc. 806/348“ Rada
20.9.2018 795 17 k návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0782 na akci „Výměna ZTI pav. A, ZŠ Olešská, Praha 10“ Rada
20.9.2018 794 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1038 na akci „Výměna oken bytových domů Murmanská 13, 15, Praha 10“ Rada
20.9.2018 793 17 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3124) Rada
20.9.2018 792 17 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 7006) Rada
Strana 1 z 80První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready