Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 4193      nové hledání >>>
Strana 1 z 84První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
21.12.2018 1045 11 k návrhu na změnu rozpočtu na rok 2018 dle usnesení RHMP č. 3176, RO 2218 ze dne 18. 12. 2018 Rada
21.12.2018 1044 11 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci Rada
21.12.2018 1043 11 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3020) Rada
13.12.2018 1042 23 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o projednání stížnosti a přezkum postupu - Dance Way klub (Dance Way klub, z. s., U Vršovického hřbitova 562/8g, 101 00 Praha, ze dne 29. 11. 2018)
Rada
13.12.2018 1041 23 k návrhu na jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb“ Rada
13.12.2018 1040 23 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
13.12.2018 1039 23 k návrhu na změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
13.12.2018 1038 23 k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 867 ze dne 18. 10. 2018 Rada
13.12.2018 1037 23 k návrhu na souhlas k podpisu Memoranda o spolupráci MČ Praha 10 a Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Strategického řízení a plánování (SRP) Rada
13.12.2018 1036 23 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2175) Rada
13.12.2018 1035 23 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2173) Rada
13.12.2018 1034 23 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2186) Rada
13.12.2018 1033 23 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0042 - EU (MAP) Rada
13.11.2018 1032 23 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 - EU (RO 2176) Rada
13.12.2018 1031 23 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2155) na výkon agendy sociální práce Rada
13.12.2018 1030 23 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2148) na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018 Rada
13.12.2018 1029 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 - Vnitřní správa Rada
13.12.2018 1028 23 k návrhu na jmenování tajemníků/tajemnic komisí Rady městské části Praha 10 Rada
13.12.2018 1027 23 k návrhu na ukončení smluv na provozování Farmářských tržišť Rada
13.12.2018 1026 23 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s o. s. Muzeem civilní obrany Praha, se sídlem Náplavní 2011/5, Praha 2, IČO 013 74 907 Rada
13.12.2018 1025 23 k návrhu na vyhodnocení výsledků veřejné výzvy na pronájem 16 bytových jednotek v BD Malešice a uzavření smluv o nájmu bytu Rada
13.12.2018 1024 23 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
13.12.2018 1023 23 k návrhu na změnu rozpočtu na rok 2018 dle usnesení RHMP č. 3024, RO 2180 ze dne 4. 12. 2018 a schválení mezipoložkového přesunu finančních prostředků v ORJ 0053 - EU - Komplexní rekvalifikace s Desítkou a ORJ 0063 - Projekty Rada
13.11.2018 1022 23 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
13.12.2018 1021 23 k návrhu na zřízení komisí Rady MČ Praha 10, jmenování předsedů a členů komisí Rady MČ Praha 10 Rada
13.11.2018 1020 23 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ Praha 10 Rada
13.12.2018 1019 23 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kontroly a komunikace (OKK) ÚMČ Praha 10 Rada
13.12.2018 1018 23 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
13.12.2018 1017 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
13.12.2018 1016 23 k návrhu záměru odkupu pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice Rada
13.11.2018 1015 23 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
13.12.2018 1014 23 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
13.11.2018 1013 23 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Stavba č. 43 496, P+R Depo Hostivař“ Rada
13.11.2018 1012 23 k návrhu na udělení pověření pro Ing. Romana Březinu, vedoucího OBN, k zastupování MČ Praha 10 ve správních a soudních řízeních a k pověřování zaměstnanců MČ Praha 10 a ke zmocňování dalších osob Rada
13.12.2018 1011 23 k návrhu na jmenování členů komise nadlimitní veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10“ Rada
13.12.2018 1010 23 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2018 spravovaného Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
13.12.2018 1009 23 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
13.12.2018 1008 23 k návrhu na prodloužení termínu na realizaci investiční akce a na čerpání finančních prostředků z fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
13.12.2018 1007 23 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2018 spravovaného Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
13.12.2018 1006 23 k návrhu na udělení plné moci firmě ARW pb, s. r. o., zastoupené p. Pavlem Bednaříkem pro potřeby provedení inženýringu k projektu „Pítka v parku V Olšinách a Sportovně relaxační zóna na pozemku ZŠ V Rybníčkách - Moje stopa“ Rada
29.11.2018 1005 22 k porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 Rada
29.11.2018 1004 22 k návrhu na změnu rozpočtu 2018 - vratka dotace - Smart Cities (RO 3153) Rada
29.11.2018 1003 22 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
29.11.2018 1002 22 k návrhu na změnu politického garanta a koordinátora programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ Rada
29.11.2018 1001 22 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. Rada
29.11.2018 1000 22 k návrhu na schválení podání odvolání proti rozsudku ve věci finančního vypořádání ze Smlouvy o provedení stavebních úprav bytě č. 3 v objektu č. p. 1816, ulice Kounická č. o. 72, Praha 10, bývalému nájemci Rada
29.11.2018 999 22 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 Rada
29.11.2018 998 22 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 Rada
29.11.2018 997 22 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu finančních prostředků v odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 Rada
29.11.2018 996 22 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad vánočním koncertem pro seniory Prahy 10 Rada
Strana 1 z 84První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10