Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3164      nové hledání >>>
Strana 1 z 64První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
4.1.2018 10 1 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o vysvětlení průběhu a podmínek výběrového řízení (pí ******, Kodaňská 44/875, Praha 10 - Vršovice, ze dne 2. 1. 2018)
Rada
4.1.2018 9 1 k návrhu pokynu městské části Praha 10 jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., týkajícího se obchodního vedení společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

Rada
4.1.2018 8 1 k návrhu na úpravu rozpočtu v roce 2017 v odvětví 0041 - Školství - rozdělení dotace HMP (RO 2159) Rada
4.1.2018 7 1 k návrhu na úpravu rozpočtu v roce 2017 v odvětví 0041 - Školství - rozdělení dotace HMP (RO 2148) Rada
4.1.2018 6 1 k návrhu na úpravu rozpočtu v roce 2017 v odvětví 0041 - Školství - rozdělení dotace HMP (RO 2147) Rada
4.1.2018 5 1 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Rada
4.1.2018 4 1 k návrhu na změnu rozpočtu na rok 2017 dle usnesení RHMP č. 3242 ze dne 19. 12. 2017 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na projekt Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry, financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost (RO 2166) Rada
4.1.2018 3 1 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou v ZŠ U Roháčových kasáren Rada
4.1.2018 2 1 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru na adrese Taškentská 1413/8 v k. ú. Vršovice Rada
4.1.2018 1 1 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
18.12.2017 1005 18 k návrhu na rozpracování usnesení 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 8. prosince 2017 Rada
18.12.2017 1004 18 k návrhu na úpravu rozpočtu v ORJ 91 Rada
18.12.2017 1003 18 k informaci o činnosti Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rady městské části Praha 10 (KRB) Rada
18.12.2017 1002 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v roce 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3108) Rada
18.12.2017 1001 18 k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 Rada
18.12.2017 1000 18 k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2136) Rada
18.12.2017 999 18 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 - EU (RO 2137) Rada
18.12.2017 998 18 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 042 - EU a v rámci odvětví 0042 - EU Rada
18.12.2017 997 18 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2017 spravovaného Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
18.12.2017 996 18 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
18.12.2017 995 18 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2017 Rada
18.12.2017 994 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“ Rada
14.12.2017 993 23 k podání adresovanému RMČ:
Upozornění na proplacení částky za stavební úpravy NP (p. *******************, ze dne 6. 12. 2017)
Rada
14.12.2017 992 23 k návrhu na udělení souhlasu s prodloužením smlouvy o podnájmu NP v ZŠ Karla Čapka Rada
14.12.2017 991 23 k návrhu záměru na rekonstrukci podlah a instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice Rada
14.12.2017 990 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 - Vnitřní správa Rada
14.12.2017 989 23 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1042 na akci „Stavební úpravy prostoru Klubu pro matky s dětmi v BD Malešice, Praha 10“ Rada
14.12.2017 988 23 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3085) Rada
14.12.2017 987 23 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2099) na úhradu výdajů spojených s konáním volby prezidenta České republiky Rada
14.12.2017 986 23 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2116) na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Rada
14.12.2017 985 23 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
14.12.2017 984 23 k návrhu na schválení Jednacího řádu Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rady městské části Praha 10 (KRB) Rada
14.12.2017 983 23 k návrhu na úpravu rozpočtu 2017 v odvětví 0021 - Životní prostředí RO 3085 - Rekonstrukce DH Vrátkovská Rada
14.12.2017 982 23 k návrhu na změnu rozpočtu 2017 - Odvod z loterií (RO 3086) Rada
14.12.2017 981 23 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
14.12.2017 980 23 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21. Rada
14.12.2017 979 23 k informaci o provedených pracích v budoucím Památníku „Dům Karla Čapka“ a činnosti Pracovní skupiny pro činnosti v Památníku „Dům Karla Čapka“ Rada
14.12.2017 978 23 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1041 na rekonstrukci sportovního hřiště Tuchorazská, Praha 10, Malešice Rada
14.12.2017 977 23 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2017 Rada
14.12.2017 976 23 k návrhu připomínek MČ Praha 10 k návrhu zadání územní studie průmyslové zóny Malešice - Strašnice Rada
14.12.2017 975 23 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 ke zveřejnění posudku podle § 9 současně s doplněním dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „Obytný soubor Praga, k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař“ Rada
14.12.2017 974 23 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru HMP ve VRÚ Bohdalec - Slatiny Rada
14.12.2017 973 23 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2017 spravovaného Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
14.12.2017 972 23 k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 3084) Rada
14.12.2017 971 23 k návrhu na uzavření bezúplatných Souhlasných prohlášení u případů zákonných věcných břemen v katastrálních územích Vršovice a Strašnice se společností Pražská teplárenská, a. s. Rada
14.12.2017 970 23 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady Rada
14.12.2017 969 23 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102 Rada
14.12.2017 968 23 k žádosti příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
14.12.2017 967 23 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2017/OMP/1161 o nájmu části pozemku parc. č. 806/591, k. ú. Malešice, ze dne 12. 10. 2017 Rada
14.12.2017 966 23 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží, ve vlastnictví fyzické osoby Rada
Strana 1 z 64První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready