Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 571      nové hledání >>>
Strana 10 z 12První   Předchozí   3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
21.9.2015 5 6 5 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 4 5 5 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 3 4 5 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – chodníkový program schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 1 2 5 Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 2 3 5 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK - rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 29 4 4 k informaci o splnění úkolu uloženého usnesením ZMČ č. 3/44/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 28 3 4 k informaci o usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16. 6. 2015 k dalšímu postupu ve věci nabytí nemovitostí v k.ú. Vršovice od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hlavního města Prahy (fotbalový stadion „Ďolíček“) schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 27 2 4 k návrhu na zrušení usnesení ZMČ č. 21/6/2014 ze dne 24. 2. 2014 k informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 7 16 4 Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 26 36 4 Informace o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 25 35 4 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 24 34 4 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 23 33 4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ č. 19/59/2013 ze dne 23. 9. 2013 a návrh na nové schválení změny a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 22 32 4 Návrh k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 21 31 4 Návrh pravidel pro volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 20 30 4 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 19 29 4 Návrh na schválení zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 18 28 4 Informace k vyhodnocení plnění cílů Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 za rok 2014 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 17 27 4 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů na rok 2015 pro oblasti Sociální; Kultura a umění; Sport, tělovýchova a volný čas; Protidrogová prevence a prevence kriminality; Životní prostředí - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 16 26 4 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 15 25 4 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2836/1 a parc. č. 2836/4 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 14.2 24 4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 85 v k. ú. Malešice družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 14.1 23 4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 122 v k. ú. Malešice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 13 22 4 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 12 21 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 11 20 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěných na pozemcích 1033/1 a 1033/31, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 10 19 4 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 9 18 4 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011 k návrhu na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 2798/61 a č. 2798/64, ulice Želivecká 2798/30, Praha 10, oprávněnému nájemci schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 8 17 4 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 1 – 3/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 6.2 15 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 6.1 14 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 3. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.5 13 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/10/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 715, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, Praha 10, rozděleném na jednotky, včetně zastavěného pozemku schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.4 12 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/67/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.3 11 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1140, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 32, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.2 10 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1938, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, 58, 60 a 62, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.1 9 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/29/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1039, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 84, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 4 8 4 Návrh na zřízení ad hoc Komise pro udělování čestného občanství schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 3 7 4 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 2 6 4 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 1 5 4 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 6 10 3 Informace o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“ schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.1 11 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.2 12 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/74/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.3 13 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/11/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 710, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 80, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.4 14 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/4/2012 ze dne 10. 12. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.5 15 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/15/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1859, k. ú. Strašnice, ul. Krátká č. o. 20, Praha 10, rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.6 16 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/31/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.7 17 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/34/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.8 18 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/48/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271, 1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5 a 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.9 19 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/58/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
Strana 10 z 12První   Předchozí   3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10