Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 571      nové hledání >>>
Strana 8 z 12První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.6.2016 13 26 10 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 12.2 25 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 12.1 24 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 12. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 11 23 10 Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 10 22 10 Návrh k realizaci procesu participativní rozpočet MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 9 21 10 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 - 2016 pro oblast sportu - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 8 20 10 Návrh na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 7 19 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 6 18 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 5 17 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 4 16 10 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 3 15 10 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 3 8 Návrh na rozšíření počtu členů Finančního výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV) schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 3 4 8 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 2 2 8 Návrh na volbu člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 1 1 8 Návrh na volbu člena Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 27 7 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů neschvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 26 36 7 Informace o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 25 7 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 24 7 Návrh způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 23 35 7 Návrh na změnu tajemnice Sportovního výboru (VSP) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 22 7 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 21 34 7 Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 20 33 7 Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 19 7 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 – 2016 pro oblast sportu, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 18 32 7 Návrh na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 17 31 7 Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 16 30 7 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 15 29 7 Návrh na poskytnutí mimořádného příspěvku Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 na rekonstrukci pochozích teras stavebně propojených s objektem ÚMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 14 28 7 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10 - Malešického zámečku a souvisejících pozemků vše v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.6 27 7 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/82 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.5 26 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 644/1, 644/2, 643/8 a 643/10, k. ú. Záběhlice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.4 7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice neschvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.3 25 7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.2 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.1 24 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.5 23 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.4 22 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.3 21 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.2 20 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.1 19 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 11 7 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 10 7 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 9 7 Návrh záměru na prodej zbytné části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 8 18 7 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.4 17 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.3 16 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.2 15 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 9. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.1 14 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 6.2 13 7 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1. schvalen Zastupitelstvo
Strana 8 z 12První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10