Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
29.11.2018 1005 22 k porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 Rada
29.11.2018 1004 22 k návrhu na změnu rozpočtu 2018 - vratka dotace - Smart Cities (RO 3153) Rada
29.11.2018 1003 22 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
29.11.2018 1002 22 k návrhu na změnu politického garanta a koordinátora programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ Rada
29.11.2018 1001 22 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. Rada
29.11.2018 1000 22 k návrhu na schválení podání odvolání proti rozsudku ve věci finančního vypořádání ze Smlouvy o provedení stavebních úprav bytě č. 3 v objektu č. p. 1816, ulice Kounická č. o. 72, Praha 10, bývalému nájemci Rada
29.11.2018 999 22 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 Rada
29.11.2018 998 22 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 Rada
29.11.2018 997 22 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu finančních prostředků v odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 Rada
29.11.2018 996 22 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad vánočním koncertem pro seniory Prahy 10 Rada
29.11.2018 995 22 k návrhu na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
29.11.2018 994 22 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
29.11.2018 993 22 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 o bezúplatný převod svěřeného majetku Rada
29.11.2018 992 22 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
29.11.2018 991 22 k žádosti příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
29.11.2018 990 22 k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků Rada
29.11.2018 989 22 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Základní školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
29.11.2018 988 22 k výsledkům uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování Rada
29.11.2018 987 22 k návrhu na změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. a dozorčích rad dceřiných společností Rada
29.11.2018 986 22 k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10