Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.6.2018 498 12 k podání adresovanému RMČ:
Prodloužení NS k bytu Raffaelova 3 - pí ******** - JUDr. Dekanová - advokátka (JUDr. Miroslava Dekanová, Štítného 30/710, 130 00 Praha 3, ze dne 11. 6. 2018)
Rada
14.6.2018 497 12 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití ,,Strašnické divadlo“ a návrh na jmenování členů hodnotící komise Rada
14.6.2018 496 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti č. p. 1228, postavené na pozemku parc. č. 1237/2, k. ú. Vršovice Rada
14.6.2018 495 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby na části pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle Rada
14.6.2018 494 12 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti Praha 10 - Majetková, a. s. Rada
14.6.2018 493 12 k návrhu na změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
14.6.2018 492 12 k návrhu na přiznání odměn ředitelům MŠ, ZŠ, ŠJ a KD Barikádníků zřízených MČ Praha 10 Rada
14.6.2018 491 12 k návrhu na udělení souhlasu s realizací projektu v Operačním programu Praha - pól růstu ČR Rada
14.6.2018 490 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
14.6.2018 489 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
14.6.2018 488 12 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2 - dodávka gastro vybavení“ Rada
14.6.2018 487 12 k návrhu na uplatnění nároku na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem dle ust. § 41 odst. 8 ZZVZ k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10“ Rada
14.6.2018 486 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Lezecká stěna areál Gutova“ Rada
14.6.2018 485 12 k návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků a o shodě na průběhu hranic pozemků Rada
14.6.2018 484 12 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/11, k. ú. Malešice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
14.6.2018 483 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti - práva chůze a jízdy se společností Benešovská 25, s. r. o. Rada
14.6.2018 482 12 k návrhu na uzavření 3x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Rada
14.6.2018 481 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „Připojení objektů FTTS Praha 10 - 3. stavba na síť TMCZ“ Rada
14.6.2018 480 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „Připojení objektů FTTS Praha 10 - 2. stavba na síť TMCZ“ Rada
14.6.2018 479 12 k návrhu na uzavření 3x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „Připojení objektů FTTS Praha 10 - 1. stavba na síť TMCZ“ Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready