Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.6.2017 520 12 k návrhu na prověření využití pozemků parc. č. 2128/2, 2091/1 a 2092/4 v k. ú. Vršovice pro potřeby zřízení mateřské školy Rada
15.6.2017 519 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0605 na akci „Rekonstrukce ZTI a UT ZŠ Gutova, Praha 10“ Rada
15.6.2017 518 12 k návrhu na ukončení smlouvy o nájmu části pozemku výpovědí ze strany městské části Praha 10 Rada
15.6.2017 517 12 k návrhu na dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 200, k. ú. Strašnice, ul. V Olšinách 69, Praha 10, a znovuzřízení základní školy v tomto objektu Rada
15.6.2017 516 12 k návrhu záměru na rekonstrukci objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum pro občany Prahy 10 Rada
15.6.2017 515 12 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 18. Rada
15.6.2017 514 12 k návrhu na revokaci části usnesení RMČ Praha 10 č. 656 ze dne 31. 8. 2016 k záměru fúzí společností PRAHA 10 - Development, a. s. a PRAHA 10 - Služby, a. s. sloučením se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
15.6.2017 513 12 k návrhu na uložení podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky Rada
15.6.2017 512 12 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a ŠJ zřízených MČ Praha 10 a KD Barikádníků Rada
15.6.2017 511 12 k návrhu na schválení navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ve školní družině Základní školy Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Rada
15.6.2017 510 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s podnájmem movitého majetku - Vršovická zdravotní, a. s. Rada
15.6.2017 509 12 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů - odvětví 0051 - Sociální věci - vratka části finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče (RO 2049) Rada
15.6.2017 508 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kuchyně MŠ Zvonková“ Rada
15.6.2017 507 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby na částech pozemků parc. č. 806/311 a parc. č. 806/926, k. ú. Malešice Rada
15.6.2017 506 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 2418, k. ú. Strašnice Rada
15.6.2017 505 12 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu s provedením stavby propojení dvou rodinných domů postavených na pozemcích parc. č. 2950/4 a parc. č. 2950/5, k. ú. Michle, a na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle Rada
15.6.2017 504 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby u akce: „Zateplení bytového domu U Krbu 592/30, 108 00, Praha10 - Malešice, p. č. 806/571 v kat. úz. Malešice“ Rada
15.6.2017 503 12 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje domů U Zdravotního ústavu 2261/4, Strašínská 1236/39 a Průběžná 760/54, Praha 10, formou elektronické aukce se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
15.6.2017 502 6 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej domu č. p. 2261 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady, ulice U Zdravotního ústavu 2261/4 Rada
15.6.2017 501 12 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej domu č. p. 760 s jeho příslušenstvím a pozemkem parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice, ulice Průběžná 760/54 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready