Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.11.2017 885 21 k návrhu na vrácení nájemného Rada
16.11.2017 884 21 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 Rada
16.11.2017 883 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. parc. č. 417 - zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Vršovice Bytovému družstvu Estonská 11, IČ: 257 27 745 Rada
16.11.2017 882 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2 v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 7 společnosti PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485 Rada
16.11.2017 881 21 k žádosti Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
16.11.2017 880 21 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
16.11.2017 879 21 k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu Rada
16.11.2017 878 21 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Rada
16.11.2017 877 21 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV, k. ú. Hostivař“ Rada
16.11.2017 876 21 k návrhu na zahájení exekučních řízení a na schválení pověření k zastupování Městské části Praha 10 Rada
16.11.2017 875 21 k návrhu na podání žalob a udělení pověření k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů bytů Rada
16.11.2017 874 21 k návrhu na poskytnutí dočasné slevy z nájemného za nebytový prostor na adrese Černokostelecká 919/18 po dobu stavebních oprav Rada
16.11.2017 873 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka serverů pro potřeby MČ Praha 10“ Rada
16.11.2017 872 21 k návrhu na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ PRAHA 10 a jejich servis“ Rada
16.11.2017 871 21 k návrhu na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
16.11.2017 870 21 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce (výběrová řízení č. 22 a 23) Rada
16.11.2017 869 21 k návrhu na vyhlášení 22. a 23. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
16.11.2017 868 21 k návrhu na uzavření smlouvy na opravu plochy na Kubánském náměstí Rada
16.11.2017 867 21 k návrhu na udělení souhlasu s rozšířením nájemní smlouvy dle § 2270 občanského zákoníku, v platném znění Rada
16.11.2017 866 21 k návrhu na udělení nesouhlasu s výměnou bytů Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready