Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
12.7.2018 570 14 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
12.7.2018 569 14 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - neúčelové dary Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Rada
12.7.2018 568 14 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2018 Rada
12.7.2018 567 14 k návrhu na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ Rada
12.7.2018 566 14 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře Rada
12.7.2018 565 14 k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Ostraha parku Malinová - Chrpová“ Rada
12.7.2018 564 14 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
12.7.2018 563 14 k informaci o platovém postupu ředitelů škol Rada
12.7.2018 562 14 k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro neziskové organizace Rada
12.7.2018 561 14 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
12.7.2018 560 14 k návrhu na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 88, stojící na pozemku parc. č. 3007/1, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 Rada
12.7.2018 559 14 k návrhu na projednání Výroční zprávy holdingu společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2017 Rada
12.7.2018 558 14 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části AVČ Gutovka Rada
12.7.2018 557 14 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, parc. č. 3118/101 - ostatní plocha /zeleň/, dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6 Rada
12.7.2018 556 14 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 - zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, dle vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43, IČO 256 48 594 Rada
12.7.2018 555 14 k návrhu na schválení realizace 6. ročníku projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 a „Smlouvy o spolupráci“ pro školní rok 2018/2019 Rada
12.7.2018 554 14 k návrhu záměru na revitalizaci plochy před OC Cíl Rada
12.7.2018 553 14 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru stavebního (OST) ÚMČ Praha 10 Rada
12.7.2018 552 14 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/30, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 Rada
12.7.2018 551 14 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o. Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready