Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
4.10.2018 825 18 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad turnajem PREMIER CUP 2018 pořádaným SK Slavia Praha - fotbal, a. s. Rada
4.10.2018 824 18 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
4.10.2018 823 18 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
4.10.2018 822 18 k návrhu na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice Rada
4.10.2018 821 18 k návrhu na zrušení zvláštních podmínek pro správu a nakládání s pozemkem parc. č. 1958/6, k. ú. Vršovice, který je svěřen městské části Praha 10 od hl. m Prahy Rada
4.10.2018 820 18 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018 Rada
4.10.2018 819 18 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DOT/04/03/006916/2018 Rada
4.10.2018 818 18 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 Rada
4.10.2018 817 18 k návrhu na souhlas se zápisem soukromé školy Naše škola Praha, s. r. o., do rejstříku škol a školských zařízení Rada
4.10.2018 816 18 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
4.10.2018 815 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2018 - II v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3144) Rada
4.10.2018 814 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v roce 2018 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3147) Rada
4.10.2018 813 18 k návrhu na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019-2020 Rada
4.10.2018 812 18 k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 Rada
4.10.2018 811 18 k návrhu na schválení 6. vydání instrukce QI 42-02-02 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada
4.10.2018 810 18 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
20.9.2018 809 17 k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 Rada
20.9.2018 808 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0223 na akci „Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ PRAHA 10 a jejich servis“ Rada
20.9.2018 807 17 k návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1035 na akci „Oprava střechy bytového domu Sámova 18 a Volyňská 12 a 20, Praha 10“ Rada
20.9.2018 806 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0783 na akci „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Brigádníků a rekonstrukce části rozvodů ZTI ZŠ Brigádníků, Praha 10“ Rada
Strana 10 z 10První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10