Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.12.2017 975 23 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 ke zveřejnění posudku podle § 9 současně s doplněním dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „Obytný soubor Praga, k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař“ Rada
14.12.2017 974 23 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru HMP ve VRÚ Bohdalec - Slatiny Rada
14.12.2017 973 23 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2017 spravovaného Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
14.12.2017 972 23 k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 3084) Rada
14.12.2017 971 23 k návrhu na uzavření bezúplatných Souhlasných prohlášení u případů zákonných věcných břemen v katastrálních územích Vršovice a Strašnice se společností Pražská teplárenská, a. s. Rada
14.12.2017 970 23 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady Rada
14.12.2017 969 23 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102 Rada
14.12.2017 968 23 k žádosti příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
14.12.2017 967 23 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2017/OMP/1161 o nájmu části pozemku parc. č. 806/591, k. ú. Malešice, ze dne 12. 10. 2017 Rada
14.12.2017 966 23 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží, ve vlastnictví fyzické osoby Rada
14.12.2017 965 23 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2160/1, o výměře 477 m2, k. ú. Záběhlice Rada
14.12.2017 964 23 k návrhu rozhodnutí městské části Praha 10 jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., o žádosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Rada
6.12.2017 963 17 k návrhu na zrušení výběrového řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1196/12, v ul. Jakutská 1196/3 a volné bytové jednotky č. 1205/8, v ul. Jakutská 1205/21, vyhlášeného v termínu od 26. 10. 2017 do 27. 11. 2017 Rada
6.12.2017 962 17 k návrhu na změnu v části X. „Vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova pro rok 2018 Dotační řízení Městské části Praha 10. Metodika pro předkladatele pro rok 2018“ Rada
6.12.2017 961 17 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, stanicí č. 5, na základě usnesení ZMČ č. 17/3/2017 ze dne 11. 9. 2017 Rada
6.12.2017 960 17 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s Policií ČR, Obvodní ředitelství Praha IV, na základě usnesení ZMČ č. 17/1/2017 ze dne 11. 9. 2017 Rada
6.12.2017 959 17 k návrhu na změnu usnesení RMČ č. 941, 942 a 943 ze dne 30. 11. 2017 k návrhům na jmenování členů hodnotících komisí a jejich náhradníků k veřejným zakázkám „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ Rada
30.11.2017 958 22 k informaci o oznámení o odstoupení Ing. Vítězslava Glosera a MUDr. Markéty Jiráskové z dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
30.11.2017 957 22 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0938 na akci „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Olešská, 1. etapa - pavilon F, Praha 10“ Rada
30.11.2017 956 22 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0880 na akci „Rekonstrukce kuchyně MŠ Zvonková“ Rada
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready