Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
28.6.2018 508 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0042 - EU (MAP) Rada
28.6.2018 507 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 - EU (RO 2064) Rada
28.6.2018 506 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
28.6.2018 505 13 k návrhu na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ Rada
28.6.2018 504 13 k informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., za I. čtvrtletí 2018 Rada
28.6.2018 503 13 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za I. čtvrtletí 2018 Rada
28.6.2018 502 13 k návrhu na zrušení bankovního účtu k čerpání finančních prostředků z projektu EU - revitalizace parku U Vršovického nádraží Rada
28.6.2018 501 13 k návrhu na zrušení bankovních účtů k čerpání finančních prostředků z projektu EU - revitalizace Malešického parku Rada
28.6.2018 500 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 806/494 v k. ú. Malešice, parc. č. 3015/8 a 3016/11 v k. ú. Michle, parc. č. 4322/10 v k. ú. Strašnice a parc. č. 3030/7 v k. ú. Vinohrady ve vlastnictví HMP za pozemky ve vlastnictví DPP Rada
28.6.2018 499 13 k návrhu na rozpracování usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 11. června 2018 Rada
14.6.2018 498 12 k podání adresovanému RMČ:
Prodloužení NS k bytu Raffaelova 3 - pí ******** - JUDr. Dekanová - advokátka (JUDr. Miroslava Dekanová, Štítného 30/710, 130 00 Praha 3, ze dne 11. 6. 2018)
Rada
14.6.2018 497 12 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití ,,Strašnické divadlo“ a návrh na jmenování členů hodnotící komise Rada
14.6.2018 496 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti č. p. 1228, postavené na pozemku parc. č. 1237/2, k. ú. Vršovice Rada
14.6.2018 495 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby na části pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle Rada
14.6.2018 494 12 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti Praha 10 - Majetková, a. s. Rada
14.6.2018 493 12 k návrhu na změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
14.6.2018 492 12 k návrhu na přiznání odměn ředitelům MŠ, ZŠ, ŠJ a KD Barikádníků zřízených MČ Praha 10 Rada
14.6.2018 491 12 k návrhu na udělení souhlasu s realizací projektu v Operačním programu Praha - pól růstu ČR Rada
14.6.2018 490 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
14.6.2018 489 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
Strana 3 z 10První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready