Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
30.11.2017 955 22 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 Rada
30.11.2017 954 22 k žádosti o převzetí městské části Praha 10 nad fotbalovým turnajem Bican cup pořádaným SK Slavia Praha - fotbal, a. s. Rada
30.11.2017 953 22 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad fotbalovým turnajem Fair play cup pořádaným SK Slavia Praha - fotbal, a. s. Rada
30.11.2017 952 22 k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
30.11.2017 951 22 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
30.11.2017 950 22 k návrhu na uložení podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky Rada
30.11.2017 949 22 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2017 Rada
30.11.2017 948 22 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0081 - Obecní majetek pro rok 2017 Rada
30.11.2017 947 22 k návrhu na schválení výše odměny členům Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rady MČ Praha 10 (KRB), kteří nejsou volenými členy ZMČ nebo zaměstnanci MČ Praha 10 zařazenými do ÚMČ Praha 10 Rada
30.11.2017 946 22 k návrhu na uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10 Rada
30.11.2017 945 22 k návrhu na schválení smlouvy o výpůjčce sádrových odlitků z vily Karla Čapka do Uměleckoprůmyslového muzea Rada
30.11.2017 944 22 k návrhu na zplnomocnění Ing. arch. Jana Bradáče k projednání projektu ,,Fitpark Konopišťská“ Rada
30.11.2017 943 22 k návrhu na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ Rada
30.11.2017 942 22 k návrhu na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ Rada
30.11.2017 941 22 k návrhu na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ Rada
30.11.2017 940 22 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
30.11.2017 939 22 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
30.11.2017 938 22 k návrhu záměru prodeje bytových domů Malínská 1969/3, 1970/5 a Černokostelecká 1968/93 včetně pozemků parc. č. 2274/15, 2274/16, 2274/17, 2274/18, 2274/19, 2275/3 a 2275/1, vše v k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
30.11.2017 937 22 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., k tíži pozemku parc. č. 192/17, k. ú. Strašnice Rada
30.11.2017 936 22 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností ELTODO, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle a vystavení plné moci pro zastupování zmocnitele s příslušným orgánem státní památkové péče v hl. m. Praze - MHMP Rada
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready