Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.6.2018 488 12 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2 - dodávka gastro vybavení“ Rada
14.6.2018 487 12 k návrhu na uplatnění nároku na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem dle ust. § 41 odst. 8 ZZVZ k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10“ Rada
14.6.2018 486 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Lezecká stěna areál Gutova“ Rada
14.6.2018 485 12 k návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků a o shodě na průběhu hranic pozemků Rada
14.6.2018 484 12 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/11, k. ú. Malešice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
14.6.2018 483 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti - práva chůze a jízdy se společností Benešovská 25, s. r. o. Rada
14.6.2018 482 12 k návrhu na uzavření 3x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Rada
14.6.2018 481 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „Připojení objektů FTTS Praha 10 - 3. stavba na síť TMCZ“ Rada
14.6.2018 480 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „Připojení objektů FTTS Praha 10 - 2. stavba na síť TMCZ“ Rada
14.6.2018 479 12 k návrhu na uzavření 3x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „Připojení objektů FTTS Praha 10 - 1. stavba na síť TMCZ“ Rada
14.6.2018 478 12 k návrhu na zrušení výběrového řízení na prodej bytových domů Malínská 1969/3, 1970/5 a Černokostelecká 1968/93 včetně pozemků parc. č. 2274/15, 2274/16, 2274/17, 2274/18, 2274/19, 2275/3 a 2275/1, vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 21. 5. 2018 do 20. 6. 2018 Rada
14.6.2018 477 12 k žádosti o převzetí záštity nad fotbalovým turnajem pro dětské týmy ze sociálně znevýhodněných rodin Rada
14.6.2018 476 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o podnájmu NP mezi ZŠ Hostýnská a paní ************* Rada
14.6.2018 475 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0061 - Kultura a projekty Rada
14.6.2018 474 12 k návrhu na schválení záměru zpracování dopravního řešení vycházejícího z urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice Rada
14.6.2018 473 12 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0063 - Projekty a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty realizujícími podpořené projekty Rada
14.6.2018 472 12 k návrhu na udělení plné moci v souvislosti s vypracováním a podáním žádosti o dotaci projektu „Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10“ Rada
14.6.2018 471 12 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu v ORJ 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 Rada
14.6.2018 470 12 k informaci o provedených pracích v budoucím Památníku „Dům Karla Čapka“ a činnosti Pracovní skupiny pro činnosti v Památníku „Dům Karla Čapka“ Rada
14.6.2018 469 12 k návrhu na schválení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka na výstavu pořádanou Národní galerií v Praze s názvem „Záhada Čapkova koberce“ Rada
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready