Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
20.9.2018 781 17 k návrhu na schválení podkladového materiálu k přípravě výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace k revitalizaci prostor Galerie 10 a bývalého Waldesova muzea knoflíků a šatních spínadel a vypsání tohoto výběrového řízení Rada
20.9.2018 780 17 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006766/2018 Rada
20.9.2018 779 17 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za II. čtvrtletí 2018 Rada
20.9.2018 778 17 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za II. čtvrtletí 2018 Rada
20.9.2018 777 17 k návrhu na udělení souhlasu k uzavření Nájemní smlouvy Rada
20.9.2018 776 17 k návrhu k udělení souhlasu s poskytnutím finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče Rada
20.9.2018 775 17 k informaci o průběhu užších řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ Rada
20.9.2018 774 17 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru školství (OŠK) Úřadu městské části Praha 10 Rada
20.9.2018 773 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu koordinátora BOZP“ Rada
20.9.2018 772 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu technického dozoru“ Rada
20.9.2018 771 17 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593 Rada
20.9.2018 770 17 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
20.9.2018 769 17 k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada
20.9.2018 768 17 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity soukromé mateřské a základní školy s místem vzdělávání na území MČ Praha 10 Rada
20.9.2018 767 17 k návrhu na souhlas s udělením výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy Rada
20.9.2018 766 17 k návrhu na změnu nájemce nebytového prostoru č. 304 na adrese Starostrašnická 999/37 v k. ú. Strašnice Rada
20.9.2018 765 17 k návrhu na úpravu rozpočtu v ORJ 91 Rada
20.9.2018 764 17 k návrhu na poskytnutí finančního daru dítěti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením za první pololetí školního roku 2017/2018 Rada
20.9.2018 763 17 k návrhu na podání žalob a udělení pověření k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
20.9.2018 762 17 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku, parc. č. 3007/1, nouzové číslo N 133, o výměře 195 m2, k. ú. Michle, za účelem zřízení komunitní zahrady v rámci projektu „Zahrada Bohdalec“ Rada
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready