Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.11.2018 966 21 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
15.11.2018 965 21 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad Memoriálem Josefa Neumanna 2018 ve vodním pólu pro děti a mládež Rada
15.11.2018 964 21 k žádost o převzetí záštity městské části Praha 10 nad tradičními fotbalovými turnaji Fair play cup a Bican cup Rada
15.11.2018 963 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace venkovních ploch při ZŠ U Roháčových Kasáren Praha 10 - Vršovice“ Rada
15.11.2018 962 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plotů ZŠ U Roháčových kasáren J a S, MŠ Troilova Z, J, V, MŠ Zvonková ulice a areál“ Rada
15.11.2018 961 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice“ Rada
15.11.2018 960 21 k žádosti Základní školy Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
15.11.2018 959 21 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za III. čtvrtletí 2018 Rada
15.11.2018 958 21 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za III. čtvrtletí 2018 Rada
15.11.2018 957 21 k návrhu výpovědi mandátní smlouvy o zastupování ve společenství vlastníků jednotek v domech, kde proběhl prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům, uzavřenou se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 38 a návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky podle zák. o zadávání veřejných zakázek Rada
15.11.2018 956 21 k návrhu na zřízení vjezdu pro automobily přes pozemek parc. č. 2631/5 v k. ú. Strašnice Rada
15.11.2018 955 21 k návrhu na podání žalob a udělení pověření k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
15.11.2018 954 21 k návrhu na zahájení exekučních řízení a na schválení pověření k zastupování Městské části Praha 10 Rada
15.11.2018 953 21 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem bytu Rada
15.11.2018 952 21 k návrhu na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada
12.11.2018 951 9 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o nové prošetření nesouhlasu s přechodem nájemní smlouvy z bytu (p. **********, 28. pluku 1208/22, Praha 10, ze dne 7. 11. 2018)

Rada
12.11.2018 950 9 k návrhu na poskytnutí finančního daru dítěti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením Rada
12.11.2018 949 9 k návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
1.11.2018 941 20 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.11.2018 948 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
Strana 5 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10