Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
20.9.2018 761 17 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0106 na akci „Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla Čapka, Kodaňská - navyšování kapacity základních škol“ a dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 2017/OMP/0059 k provedení činnosti koordinátora BOZP Rada
20.9.2018 760 17 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 493/1 o výměře 552 m2 z celkové výměry 3814 m2 - neplodná půda/ostatní plocha v k. ú. Záběhlice Rada
20.9.2018 759 17 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2078/318 o výměře 488 m2 v k. ú. Záběhlice Bytovému družstvu Hvozdíková 2884, IČO 624 09 930

Rada
20.9.2018 758 17 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1381/3 o výměře 172 m2 - ostatní plocha/zeleň v k. ú. Vršovice společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 653, č. p. 654 a č. p. 655 (Čeljabinská č. o. 14, č. o. 12 a č. o. 10) v Praze 10, zapsanému na LV č. 14907 v k. ú. Vršovice Rada
20.9.2018 757 17 k návrhu na uzavření dohody o narovnání a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, o výměře 523 m2, k. ú. Michle Rada
20.9.2018 756 17 k návrhu na zahájení exekučních řízení a na schválení pověření k zastupování Městské části Praha 10 Rada
20.9.2018 755 17 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství pro Operační program Praha - pól růstu

Rada
20.9.2018 754 17 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace Rada
20.9.2018 753 17 k žádosti Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
20.9.2018 752 17 k návrhu na finanční vyrovnání za stavební úpravy bytu č. 10, na základě Smlouvy o provedení stavebních úprav v objektu č. p. 811, v k. ú. Vršovice, ulice Ukrajinská č. o. 17, Praha 10, bývalému nájemci Rada
20.9.2018 751 17 ke zprávě o bezpečnostní situaci na území Obvodního ředitelství Policie ČR Praha IV, oblast MČ Praha 10 Rada
12.9.2018 750 16 k návrhu na postoupení nájemní smlouvy ze dne ze dne 14. 11. 2011 na společnost Vysoká škola finanční a správní, a. s., a udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor Rada
12.9.2018 749 16 k návrhu na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti sportu Rada
12.9.2018 748 16 k návrhu na převzetí záštity nad pořádáním výstavy a četby veršů v prostoru malešické kaple sv. Václava pod názvem „Bez křídel by byl život fádní“ Rada
12.9.2018 747 16 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 10“ Rada
12.9.2018 746 16 k návrhu na schválení nového Spisového řádu ÚMČ Praha 10 Rada
12.9.2018 745 16 k návrhu na schválení smluv o nájmu nebytových prostor Rada
12.9.2018 744 16 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
12.9.2018 743 16 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
12.9.2018 742 16 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OBN/0819 na akci „ Oprava školnického bytu ZŠ Gutova a vícemetrážních volných bytů v domech Černokostelecká 989/2 a Černokostelecká 1794/39“ Rada
Strana 5 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready