Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
22.3.2018 161 6 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
22.3.2018 160 6 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
22.3.2018 159 6 k návrhu na schválení 6. vydání směrnice QS 82-01 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 10 Rada
22.3.2018 158 6 k aktualizaci návrhu svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2078/229 v k. ú. Záběhlice Rada
22.3.2018 157 6 k návrhu na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 74/1 o výměře cca 87 m2 v k. ú. Vršovice Rada
22.3.2018 156 6 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 2225/196, 2225/197, 2225/201 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3430/26, 3431/13, 3432/60, 3432/62 v k. ú. Strašnice za část pozemku parc. č. 2527/27v k. ú. Záběhlice Rada
22.3.2018 155 6 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků pod garážemi parc. č. 4292/4, 4292/14, 4292/17, 4292/5, 4292/31, 4292/41, 4292/22, 4292/28, 4292/32, 4292/39, 4292/43, 4292/34, 4292/20, 4292/36 a 4292/29 v k. ú. Strašnice Rada
22.3.2018 154 6 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 1817/3 v k. ú. Vršovice Rada
22.3.2018 153 6 k informaci o vyhlášení 7. ročníku soutěže „Zásobník projektů - město na míru“ Rada
22.3.2018 152 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pasportizace objektu základních škol“ Rada
22.3.2018 151 6 k návrhu na schválení obecných technických standardů budovy ÚMČ Praha 10 po rekonstrukci Rada
22.3.2018 150 6 k návrhu na udělení plné moci firmě D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., zastoupené předsedou představenstva Ing. Karlem Janochem pro potřeby provedení inženýringu k projektu „Oprava parkoviště v ul. Novorossijská, Praha 10 parc. č. 1361/8 k. ú. Vršovice“ Rada
22.3.2018 149 6 k návrhu na udělení souhlasu s realizací projektu v Operačním programu Praha - pól růstu ČR Rada
22.3.2018 148 6 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 na dotační program pro oblast paliativní péče Rada
22.3.2018 147 3 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
22.3.2018 146 6 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
22.3.2018 145 6 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
22.3.2018 144 6 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2078/369 o výměře 692 m2 - ostatní plocha - zeleň v k. ú. Záběhlice vlastníkům zapsaným na LV č. 15870 k budově č. p. 2906 a na LV č. 16438 k pozemku parc. č. 2078/215 vše v k. ú. Záběhlice, SVJ Hledíková 2906, IČO 242 73 392 Rada
22.3.2018 143 6 k návrhu na prodej 121 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/90 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu občanů Nučická 1763-1764, družstvo, IČO 630 83 167 Rada
22.3.2018 142 6 k návrhu na převod nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 3102/4, o výměře 19 m2, k. ú. Strašnice Rada
Strana 6 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready