Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
12.9.2018 741 16 k návrhu na změnu textace Přihlášky do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
12.9.2018 740 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci přepracování starších smluv Rada
12.9.2018 739 16 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
12.9.2018 738 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 300 na adrese Kružberská 1913/11 v souvislosti s přeměřením a užíváním jiného nebytového prostoru Rada
12.9.2018 737 16 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu plochy na Kubánském náměstí Rada
12.9.2018 736 16 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
12.9.2018 735 16 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
12.9.2018 734 16 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
12.9.2018 733 16 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2 - dodávka gastro vybavení“ Rada
12.9.2018 732 16 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad „Memoriálem ppor. Michala Braniše“, pořádaným Sportovním klubem policie FC 158 Praha, z. s. Rada
12.9.2018 731 16 k informaci o fyzickém a ekologickém vyřazení opotřebovaného a nefunkčního POE, DHM a DDHM a návrh na schválení svěření movitého majetku do správy zřízených organizací a prodeje vyřazeného POE, DHM a DDHM Rada
12.9.2018 730 16 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro oblasti: kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova pro rok 2019 a návrhu Metodiky dotačního řízení městské části Praha 10 pro předkladatele žádostí o dotace v roce 2019

Rada
12.9.2018 729 16 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad účastí klubu Dance Way, z. s., na Mistrovství světa v Hip Hopu Rada
12.9.2018 728 16 k informaci o zprovoznění Horského hotelu na Černé hoře a o přípravách na výjezdy žáků na školy v přírodě Rada
12.9.2018 727 16 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
12.9.2018 720 16 k návrhu na přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy, Praha 10, Olešská 18/2222 Rada
12.9.2018 725 16 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu pro oblast paliativní péče Rada
12.9.2018 724 16 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s činností supervizora paliativního týmu FNKV Rada
12.9.2018 723 16 k návrhu na uzavření smluv na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu a mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
12.9.2018 722 16 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2114) Rada
Strana 6 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready