Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
31.5.2018 429 11 k návrhu k převzetí záštity městské části Praha 10 nad XVI. Všesokolským sletem 2018 pořádaným Českou obcí sokolskou ve dnech 5. a 6. července 2018 a k poskytnutí finančního příspěvku Rada
31.5.2018 428 11 k návrhu vyjádření Rady MČ Praha 10 k Výzvě radním ke schvalování Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu Polikliniky Malešice Rada
31.5.2018 427 11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území MČ Praha 10 Rada
31.5.2018 426 11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10 Rada
31.5.2018 425 11 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Olešská“ Rada
31.5.2018 424 11 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu v ORJ 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 Rada
31.5.2018 423 11 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu v ORJ 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 Rada
31.5.2018 422 11 k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starosty (KS) Úřadu městské části Praha 10 Rada
31.5.2018 421 11 k návrhu na schválení vzorové budoucí smlouvy o smlouvě o nájmu bytu a vzorové smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě k realizaci Celostátního výběrové řízení na pronájem bytu na základě provedení stavebních úprav v bytě Rada
31.5.2018 420 11 k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 346 ze dne 17. 5. 2018 k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/7/2017 ze dne 8. 12. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice Rada
31.5.2018 419 11 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018 Rada
31.5.2018 418 11 k návrhu na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku /nádvoří/ z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO - Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465 Rada
31.5.2018 417 11 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v MŠ U Roháčových kasáren Rada
31.5.2018 416 11 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ Brigádníků Rada
31.5.2018 415 11 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
31.5.2018 414 11 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
31.5.2018 413 11 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
31.5.2018 412 11 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
31.5.2018 411 11 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
31.5.2018 410 11 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready