Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
12.9.2018 721 16 ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
12.9.2018 720 16 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Praha 10 – Majetková, a. s. Rada
12.9.2018 719 16 k návrhu způsobu předložení návrhu „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018 - 2025“, v aktuálním znění, k diskuzi širší odborné veřejnosti

Rada
12.9.2018 718 16 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
12.9.2018 717 16 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., u akce: „Stavební úpravy SSZ 0.327 Vinohradská - Starostrašnická“ Rada
12.9.2018 716 16 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností CARPET INVEST, s. r. o., k tíži pozemku parc. č. 1292/5, k. ú. Strašnice Rada
12.9.2018 715 16 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s., u akce: „Rekonstrukce kanalizace ul. Moskevská, Praha 10“ Rada
12.9.2018 714 16 k návrhu na poskytnutí finančních darů dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením za druhé pololetí školního roku 2017/2018 Rada
12.9.2018 713 16 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
12.9.2018 712 16 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 Rada
12.9.2018 711 16 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 Rada
12.9.2018 710 16 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, k. ú. Strašnice Rada
12.9.2018 709 16 k návrhu na uzavření Dohody o postoupení práv a převzetí závazků vyplývajících ze Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Rada
12.9.2018 708 16 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtových výdajů roku 2018 v ORJ 0064 - Veřejná finanční podpora v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné a kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území MČ Praha 10 Rada
12.9.2018 707 16 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 Rada
12.9.2018 706 16 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
12.9.2018 705 16 k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Rada
12.9.2018 704 16 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
23.8.2018 703 15 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o prošetření nesouhlasu s přechodem nájemní smlouvy z bytu (p. *******, 28. pluku 1208/22, Praha 10, ze dne 9. 8. 2018)
Rada
23.8.2018 702 15 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Partnerství Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready