Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.11.2017 895 21 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a ŠJ zřízených MČ Praha 10 a KD Barikádníků Rada
16.11.2017 894 21 k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
16.11.2017 893 21 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2017 Rada
16.11.2017 892 21 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.11.2017 891 21 k informaci o platovém výměru ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.11.2017 890 21 k návrhu na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2017 Rada
16.11.2017 889 21 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.11.2017 888 21 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
16.11.2017 887 21 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Městskou knihovnou v Praze v Klubu Cíl Rada
16.11.2017 886 21 k návrhu na vyhlášení výsledků veřejného losování přihlášek na nájem 50 bytových jednotek a uzavření smluv o nájmu bytu Rada
16.11.2017 885 21 k návrhu na vrácení nájemného Rada
16.11.2017 884 21 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 Rada
16.11.2017 883 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. parc. č. 417 - zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Vršovice Bytovému družstvu Estonská 11, IČ: 257 27 745 Rada
16.11.2017 882 21 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2 v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 7 společnosti PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485 Rada
16.11.2017 881 21 k žádosti Základní školy, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
16.11.2017 880 21 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
16.11.2017 879 21 k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu Rada
16.11.2017 878 21 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Rada
16.11.2017 877 21 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV, k. ú. Hostivař“ Rada
16.11.2017 876 21 k návrhu na zahájení exekučních řízení a na schválení pověření k zastupování Městské části Praha 10 Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready