Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
22.3.2018 141 6 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2035 v k. ú. Vršovice ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 2039/1 v k. ú. Vršovice ve vlastnictví spol. LUKON Investment, a. s. Rada
13.3.2018 140 3 k návrhu na vyhodnocení celostátního výběrového řízení na pronájem bytu na základě provedení stavebních úprav v bytě včetně návrhu vybraných uchazečů (podzimní kolo 2017) Rada
8.3.2018 139 5 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o poskytnutí dočasné slevy na nájemném v bytě (p. ********, Kodaňská 658/10, Praha 10, e-mail: ********, ze dne 28. 2. 2018)
Rada
8.3.2018 138 5 k návrhu na schválení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavy pořádané v Japonsku Rada
8.3.2018 137 5 k informaci o výsledcích projektu „Aktivní město Praha 10 - podzim 2017 podpora čtenářské gramotnosti na základních školách MČ Praha 10“ Rada
8.3.2018 136 5 k návrhu na projednání finančního vyrovnání za stavební úpravy bytu č. **, na základě Smlouvy o provedení stavebních úprav v objektu č. p. 1050, v k. ú. Vršovice, ulice Holandská č. o. 48, Praha 10, bývalému nájemci paní ***** Rada
8.3.2018 135 5 k návrhu na udělení plné moci v souvislosti s vypracováním a podáním žádosti o dotaci projektu „Komunitní centrum U Vršovického nádraží 30, Praha 10“ Rada
8.3.2018 134 5 k návrhu na zvýšení osobního příplatku ředitelkám a ředitelům mateřských a základních škol Rada
8.3.2018 133 5 k návrhu na udělení souhlasu s realizací projektu v Operačním programu Praha - pól růstu ČR Rada
8.3.2018 132 5 k návrhu na udělení souhlasu s realizací projektu v Operačním programu Praha - pól růstu ČR Rada
8.3.2018 131 5 k návrhu na uzavření Dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
8.3.2018 130 5 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720792758 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
8.3.2018 129 5 k žádosti Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
5.3.2018 128 5 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k upravenému návrhu zadání územní studie průmyslové zóny Malešice - Strašnice (OÚR MHMP) Rada
8.3.2018 127 5 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Výměna podhledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova“ Rada
8.3.2018 125 5 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Olešská“ Rada
8.3.2018 126 5 ke Zprávě z auditu Rada
8.3.2018 124 5 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/20/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky Rada
8.3.2018 123 5 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce (výběrové řízení č. 5) Rada
8.3.2018 122 5 k návrhu na zahájení exekučních řízení a na schválení pověření k zastupování Městské části Praha 10 Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready