Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
8.3.2018 121 5 k návrh na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
8.3.2018 120 5 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 936 ze dne 30. 11. 2017 a návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností ELTODO, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle, a vystavení plné moci pro zastupování zmocnitele s příslušným orgánem státní památkové péče v hl. m. Praze - MHMP Rada
8.3.2018 119 5 k návrhu na vyhlášení 5. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
8.3.2018 118 5 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 22. Rada
8.3.2018 117 5 k návrhu na udělení souhlasu s realizací projektu v Operačním programu Praha - pól růstu ČR Rada
8.3.2018 116 5 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
23.2.2018 109 4 k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. - na rok 2018 Rada
23.2.2018 108 4 k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků - na rok 2018 Rada
23.2.2018 107 4 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Rada
23.2.2018 106 4 k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 61 ze dne 15. 2. 2018 k návrhu na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ HMP v roce 2018 Rada
23.2.2018 105 4 k informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ Rada
23.2.2018 104 4 k informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ Rada
23.2.2018 103 4 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny územního plánu v k. ú. Strašnice, ul. Bečvářova Rada
23.2.2018 102 4 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 ke zveřejnění přepracované dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „Malešice Polygrafická, Praha 10“ Rada
23.2.2018 101 4 k návrhu na prodloužení termínu na definici obecných technických standardů budovy ÚMČ Praha 10 pro rekonstrukci a předložení Radě MČ Praha 10 ke schválení Rada
23.2.2018 100 4 k návrhu k realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 Rada
23.2.2018 99 4 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ PRAHA 10 a jejich servis“ Rada
23.2.2018 98 4 k návrhu na schválení záměru opravy (stavebních úprav) v prostoru č. 503 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 755, ulice Holandská č. o. 19, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
23.2.2018 97 4 k návrhu záměru na komplexní řešení tiskových služeb ÚMČ Praha 10 pro období 2018 - 2023 Rada
23.2.2018 96 4 ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 Rada
Strana 8 z 10První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready