Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
20.9.2018 788 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7004) Rada
20.9.2018 787 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3106) Rada
20.9.2018 786 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2107) Rada
20.9.2018 785 17 k informaci o stavu hlasovacího zařízení v zasedací místnosti v budově ÚMČ Praha 10 Rada
20.9.2018 784 17 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti“ Rada
20.9.2018 783 17 k návrhu na změnu rozpočtu 2018 - Odvod z loterií (RO 3121) Rada
20.9.2018 782 17 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
20.9.2018 781 17 k návrhu na schválení podkladového materiálu k přípravě výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace k revitalizaci prostor Galerie 10 a bývalého Waldesova muzea knoflíků a šatních spínadel a vypsání tohoto výběrového řízení Rada
20.9.2018 780 17 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006766/2018 Rada
20.9.2018 779 17 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za II. čtvrtletí 2018 Rada
20.9.2018 778 17 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za II. čtvrtletí 2018 Rada
20.9.2018 777 17 k návrhu na udělení souhlasu k uzavření Nájemní smlouvy Rada
20.9.2018 776 17 k návrhu k udělení souhlasu s poskytnutím finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče Rada
20.9.2018 775 17 k informaci o průběhu užších řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ Rada
20.9.2018 774 17 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru školství (OŠK) Úřadu městské části Praha 10 Rada
20.9.2018 773 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu koordinátora BOZP“ Rada
20.9.2018 772 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce polikliniky Malešice - zajištění výkonu technického dozoru“ Rada
20.9.2018 771 17 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593 Rada
20.9.2018 770 17 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
20.9.2018 769 17 k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10