Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.11.2017 905 21 k návrhu na schválení smluvních dokumentů ke koupi pozemků v k. ú. Strašnice na LV č. 1922, v Praze 10 a návrh na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 1395 ze dne 18. 12. 2013 a na změnu části 3.1. usnesení RMČ Praha 10 č. 1386 ze dne 18. 12. 2013 Rada
16.11.2017 904 21 k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Projekt energetických úspor a změny dispozice 2.NP Topolová 2961/12a, Záběhlice P10“ Rada
16.11.2017 903 21 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku parc. č. 2244/177, k. ú. Strašnice Rada
16.11.2017 902 21 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku parc. č. 2244/84, k. ú. Strašnice Rada
16.11.2017 901 21 k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k nařízení, kterým se stanoví regulační řád pro území hlavního města Prahy po dobu smogové situace Rada
16.11.2017 900 21 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc Rada
16.11.2017 899 21 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Rada
16.11.2017 898 21 k informaci o průběhu realizace záměru rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice Rada
16.11.2017 897 21 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0605 na akci „Rekonstrukce ZTI a UT ZŠ Gutova, Praha 10“ Rada
16.11.2017 896 21 ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
16.11.2017 895 21 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a ŠJ zřízených MČ Praha 10 a KD Barikádníků Rada
16.11.2017 894 21 k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
16.11.2017 893 21 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2017 Rada
16.11.2017 892 21 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.11.2017 891 21 k informaci o platovém výměru ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.11.2017 890 21 k návrhu na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2017 Rada
16.11.2017 889 21 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.11.2017 888 21 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
16.11.2017 887 21 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Městskou knihovnou v Praze v Klubu Cíl Rada
16.11.2017 886 21 k návrhu na vyhlášení výsledků veřejného losování přihlášek na nájem 50 bytových jednotek a uzavření smluv o nájmu bytu Rada
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready