Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Nejnovější usnesení rady

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.6.2018 460 12 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
14.6.2018 459 12 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 - Vnitřní správa Rada
14.6.2018 458 12 k návrhu vyjádření k materiálu „Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025“ Rada
14.6.2018 457 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu multifunkčních zařízení a souvisejících služeb ze dne 17. 1. 2013 Rada
14.6.2018 456 12 k návrhu na změnu výše ročního nájemného za nájem movitých věcí - I. etapa a nájem movitých věcí - II. etapa v roce 2018 společnosti Vršovická zdravotní, a. s., v souvislosti s nárůstem inflace dané indexem nárůstu spotřebitelských cen Rada
14.6.2018 455 12 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtových výdajů roku 2018 z ORJ 0053 - EU - Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry, financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost do ORJ 0053 - EU - Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry (úprava položek) a ORJ 0063 - Projekty MČ Praha 10 Rada
14.6.2018 454 12 k návrhu na změnu rozpočtu na rok 2018 dle usnesení RHMP č. 1406 ze dne 5. 6. 2018 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na projekt Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry, financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost (RO 2062) Rada
14.6.2018 453 12 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
14.6.2018 452 12 k informaci o výsledku kontroly připravenosti Horského hotelu na Černé hoře k pořádání škol v přírodě pro žáky základních škol dle usn. RMČ č. 333 ze dne 14. 5. 2018 Rada
14.6.2018 451 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
14.6.2018 450 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
14.6.2018 449 12 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0041 - Školství Rada
14.6.2018 448 12 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
14.6.2018 447 12 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtových výdajů roku 2018 v ORJ 0064 - Veřejná finanční podpora Rada
14.6.2018 446 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 969/2 a pozemku parc. č. 969/11 v k. ú. Malešice Rada
14.6.2018 445 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 891/11 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví HMP za část pozemku parc. č. 806/17 v k. ú. Malešice ve vlastnictví Czech Investment Fund SICAV, a. s. Rada
14.6.2018 444 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu (event. pronájmu) pozemku parc. č. 806/887 v k. ú. Malešice Rada
14.6.2018 443 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 464/2 v k. ú. Záběhlice Rada
14.6.2018 442 12 k návrhu na změnu ve složení Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice (KPM) Rada
14.6.2018 441 12 k návrhu na uzavření Dohody o skončení nájmu částí pozemků parc. č. 2445/2, o výměře 15 m2 a parc. č. 2445/3, o výměře 4 m2, oba v k. ú. Strašnice Rada
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready