Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA-KDU+STAN+DPD+NK 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu-TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu-Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

 

  

Finanční výbor

Předseda FiV: Ing. Roman Bulíček (ODS)
 
Tajemnice FiV: Lidmila Gavláková, 267 093 356, lidmila.gavlakova@praha10.cz
 
Působnost:
1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha 10.
2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ (§ 78 odst. 4 písm. b) zákona o hl. m. Praze), příp. RMČ v rozsahu svěřené působnosti (Jednací řád výborů zastupitelstva, Čl. 1, odst. 4.)
 
Termíny jednání:
7. 1. 2019 v 17:00 v radničním salonku (5. patro budova B)
27. 2. 2019 v 16:00 v zasedací místnosti (1. patro budova B)

 
 
 
  

Členové výboru

Ing. Roman Bulíček
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru, předseda Komise pro rekonstrukci radnice
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: roman.bulicek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu|Komise pro rekonstrukci radnice
Mgr. Ivana Cabrnochová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Starostové pro Prahu-Zelená pro 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivana.cabrnochova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities|Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
Martin Kostka
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Komise bytové politiky|Komise pro rekonstrukci radnice
Ing. Ladislav Koubek
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise dotační politiky
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ladislav.koubek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities|Komise dotační politiky
Ing. Milan Maršálek
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu , předseda Komise územního rozvoje
Volební strana: koalice VLASTA-KDU+STAN+DPD+NK
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: milan.marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu|Komise pro dopravu a parkování|Komise územního rozvoje|Komise dotační politiky|Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
Ing. Ivan Mikoláš
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivan.mikolas@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 121
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky|Komise pro podporu podnikání
PaedDr. Martin Sekal
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 121
Volební obvod:
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor sociální a zdravotní|Komise bytové politiky
Ing. Jan Šnajdr
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jan.snajdr@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Komise pro podporu podnikání
Mgr. Václav Vlček
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: koalice VLASTA-KDU+STAN+DPD+NK
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: vaclav.vlcek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Výbor pro sport a volnočasové aktivity|Komise dotační politiky
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10